Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Z Marcinem Tischnerem na szlaku egzotycznej Azji

Z Marcinem Tischnerem na szlaku egzotycznej Azji

Treść

Każdy z nas  „wyrasta” z jakiejś konkretnej planety: z planety własnej rodziny, parafii, szkoły, środowiska rówieśniczego, a także z planety swego kraju i jego tradycji, z planety określonej mody, mentalności i stylu życia. Równocześnie każdy z nas wyrasta z historii „zwiedzania” innych planet, a więc z historii spotkań i więzi z konkretnymi ludźmi, z ich sposobem patrzenia na siebie i świat, na Boga i człowieka, na życie na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I każdy z nas  powraca z tych spotkań czasem szczęśliwy i umocniony, a czasem zaniepokojony i zraniony. W miarę dorastania odkrywamy, że każdy człowiek stanowi inną, niepowtarzalną planetę.

W dniu 19 września 2017 roku gościem SP1 był Marcin Tischner, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w latach 2000 - 2006. Absolwent starosądeckiej „1” przyjął zaproszenie nauczycielki: Renaty Jasińskiej Nowackiej i wychowawczyni Jadwigi Postawy do udziału w projekcie „Absolwenci SP1 dzieciom”. W prelekcji uczestniczyli uczniowie klasy VIIa, VIb i VIc. W barwnej opowieści młody człowiek przedstawił kolejne etapy swojej edukacji oraz kariery zawodowej. Uczestnicy spotkania odbyli wyjątkową podróż po planecie marzeń Marcina – Azji Południowo – Wschodniej. Wspólnie z Marcinem Tischnerem zwiedzano: Birmę, Tajlandię, Kambodżę, Wietnam, Malezję, Singapur. Reprezentujący rodzinę Patrona SP1 gość uczniów zostawił istotne przesłanie, z którym przyszedł do obecnie uczącej się młodzieży. To przesłanie to zachęta do szukania własnych pasji, rozwijania zainteresowań, angażowania się w działalność społeczną.   

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

 

956274