Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Ksiądz Mateusz w SP1

Ksiądz Mateusz w SP1

Treść

Niebo nie przychodzi znikąd.

Coś z nieba mamy w sobie.

Coś z niego przekazujemy innym.

Człowiek dla drugiego człowieka może być częścią nieba (…)

/ks. prof. Józef Tischner/

We wrześniu 2017 roku gościł SP1 Mateusz Florek, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w latach 2000 - 2006. Obecność absolwenta „1”, studenta Seminarium Duchownego, związana była z odbywaniem praktyki dydaktycznej w starosądeckiej SP1. Parafrazując słowa św. Jana Pawła II, w odniesieniu do naszego byłego ucznia możemy powiedzieć:

„ (…) tutaj, w tym mieście, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły. I kapłaństwo się zaczęło”.

Absolwent starosądeckiej „1” wpisał się w projekt nauczycielek: Renaty Jasińskiej Nowackiej i wychowawczyni Jadwigi Postawy „Absolwenci SP1 dzieciom”. Wychowanek szkoły noszącej imię filozofa, księdza, profesora – Józefa Tischnera stoi na straży prawd oczywistych, bo podstawowych, zakorzenionych w Dekalogu.

Wszak i jego osobowość intelektualna i moralna kształtowała się w otoczeniu: miejscowych gór, szumu Dunajca, drewnianych kościółków i starosądeckiej tradycji franciszkańskiej.

Szczęść Ci Boże Mateuszu…

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

 

Zdjęcia

1196276