Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

ABSOLWENCI SP1 DZIECIOM

ABSOLWENCI SP1 DZIECIOM

Treść

              Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zapisują się na długie lata w pamięci swoich nauczycieli. Choć opuścili mury starosądeckiej „1” przed laty, nie zapominają o miejscu, w którym wszystko się zaczęło… Pierwsze sukcesy, przyjaźnie, inspirujące przygody z nauką, emocjonujące wyprawy w nieznane. Wyjątkowe, magiczne wspomnienia wspólnie przeżytych chwil!

              Dziś życie wyznacza wychowankom starosądeckiej „1” różne role do spełnienia w przestrzeni życia zawodowego i społecznego.

              Z myślą o naszych byłych już uczniach i tych obecnych SP1 wdrożyła projekt zatytułowany „Absolwenci SP1 dzieciom.” Organizując spotkania z absolwentami szkoły, dbamy, aby nasi uczniowie czerpali wzory do naśladowania.

              W cyklu spotkań zatytułowanych „Absolwenci SP1 dzieciom” rok 2018 zainaugurowała sesja edukacyjna uczniów klas: IV c, V a i VI b z panem mgr. Piotrem Gancarczykiem - absolwentem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - reprezentującym Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu zorganizowana w dniu 9 stycznia br. Gość szkoły poprowadził prelekcję zatytułowaną „Bezpieczne dzieciństwo”, prezentując szereg informacji w korelacji z programem „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

              Program „Edukacja dla bezpieczeństwa” i projekt „Bezpieczny dom” jest inicjatywą edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci  i młodzieży szkolnej realizowaną wspólnie przez Państwową Straż Pożarną  i PZU. Ma służyć efektywnemu edukowaniu w zakresie bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Jego celem jest skuteczne i aktywne propagowanie bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarem.

              Punkt wyjścia do rozważań na temat kwestii bezpieczeństwa dziecka w domu i szkole stanowił artykuł prasowy Joanny Leszczyńskiej „Mówi Brajan, pali się u mnie…” omawiany przez uczniów klasy V a i VI b w trakcie lekcji języka polskiego oraz film prezentujący zachowanie sześcioletniego Brajana Chlebowskiego, który uczniowie klasy IV c obejrzeli w czasie lekcji wychowawczej.

              Spotkania z cyklu „Absolwenci SP1 dzieciom” swoją obecnością zaszczycili między innymi: pani Katarzyna Żak - studentka medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego, reprezentujący Rodzinę Patrona szkoły pan Marcin Tischner - student Akademii Ekonomicznej w Krakowie, pan Piotr Radzik - absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pan Mateusz Florek - student Seminarium Duchownego w Krakowie. W przeszłości starosądecka SP1 gościła także aktorkę, absolwentkę Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie - panią Katarzynę Zielińską.

                                                                                                               

 Jadwiga Postawa   

  Renata Jasińska Nowacka

956391