Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

OJCZYZNA – NA START !

OJCZYZNA – NA START !

Treść

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu - z inicjatywy nauczycielek mgr Jadwigi Postawy i mgr Renaty Jasińskiej Nowackiej - wdrożyła autorski projekt dydaktyczno – wychowawczy zatytułowany „Ojczyzna – na start !”. Treści patriotyczne stanowiące wartość uniwersalną pozwolą wykorzystać twórczy potencjał dzieci i młodzieży starosądeckiej SP1, kształtując naturalną więź z krajem urodzenia i zamieszkania. Celem projektu jest podejmowanie działań propagujących rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością historyczną i kulturową. Kreatywny udział młodzieży szkolnej oraz gości zaproszonych przez koordynatorki projektu do współpracy stanowił będzie uatrakcyjnienie edukacji młodego pokolenia. Przedsięwzięcia zaproponowane w ramach projektu „Ojczyzna – na start !” w roku szkolnym 2017/2018 przebiegać będą pod hasłem: Festiwal Inicjatyw Patriotycznych.

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

767575