Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

SP1 w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania 2017

SP1 w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania 2017

Treść

Zgodnie z apelem MEN SP1 odpowiedziała na inicjatywę udziału w Narodowym Czytaniu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

W swoim wystąpieniu szefowa MEN podkreśliła, że nowa podstawa programowa kładzie szczególny nacisk na naukę czytania.

– To właśnie w szkole powinno się rozbudzać u uczniów zamiłowanie do czytania oraz podejmować działania sprzyjające zwiększeniu ich aktywności czytelniczej – powiedziała Minister Anna Zalewska.

Rozpowszechnioną w Polsce akcję zainaugurowała lektura epopei narodowej – „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w 2012 roku. Celem ogólnopolskiego projektu, do którego oficjalnie przyłączyła się starosądecka SP1, jest promowanie sztuki czytania oraz popularyzowanie wybitnych dzieł, które na stałe zapisały się nie tylko w literaturze, ale też historii i kulturze Polski.

Wyboru tekstów – podkreślających piękno języka ojczystego oraz urok magicznego świata przyrody – dokonały pomysłodawczynie szkolnej inicjatywy: nauczycielka języka polskiego mgr Jadwiga Postawa oraz nauczycielka przyrody i biologii mgr Renata Jasińska Nowacka. Pełen pasji i ekspresji język „Wesela”, oddający tak bliskie Wyspiańskiemu: „I ten spokój, i tę ciszę, sady, strzechy, łąki, gaje”, przybliżali społeczności szkolnej uczniowie klasy IV c i VII a, którzy wzorem dziennikarza - bohatera dramatu Wyspiańskiego -  uczyli rozumieć swoich kolegów, że: „Polska to jest wielka rzecz”.

Szkolna akcja Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego stanowi inaugurację intelektualnego spotkania z wielkim Polakiem, autorem lektury roku. Jesienią 2017 roku mgr Jadwiga Postawa i mgr Renata Jasińska Nowacka planują wycieczkę edukacyjną dla uczniów klas VI – VII  „Krakowskim szlakiem Stanisława Wyspiańskiego” w ramach projektu "Przygoda z nauką w murach UJ".

Przesłane zgłoszenie starosądeckiej SP1 do udziału w akcji Narodowe Czytanie 2017 zostało opublikowane na stronie www.prezydent.pl.

Lekturę wyjątkowego tekstu Stanisława Wyspiańskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zaplanowano w dniach 19 – 29 września br.

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

 

 

798676