Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Szkoła tolerancji? Siódmoklasiści mówią TAK!

Szkoła tolerancji?  Siódmoklasiści mówią TAK!

Treść

Edukacja to najskuteczniejszy sposób zapobiegania nietolerancji. Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami. Małe dzieci są ufne i nie oceniają po pozorach. Z czasem to się zmienia, głównie pod wpływem rówieśników. Pojawiają się wtedy trudne pytania i wątpliwości. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest pomaganie dzieciom oraz młodzieży w przystosowaniu się do życia w różnorodnym społeczeństwie, nauczenie ich akceptacji i otwartości na Innego.

              Czym jest dla współczesnego nastolatka – wychowanka SP1 szkoła tolerancji? Zastanawiali się nad tym uczniowie klasy VII a uczestniczący w realizacji programu Centrum Edukacji Obywatelskiej  „Szkoła Tolerancji”. Zajęcia zorganizowano w ramach spotkania z wychowawcą i lekcji wychowania do życia w rodzinie. Inicjatywę koordynowały nauczycielki siódmoklasistów: mgr Jadwiga Postawa i mgr Renata Jasińska Nowacka.

              Debatę młodych umysłów finalizowały plakaty wizualizacji oczekiwań. W zgodnej opinii młodzieży - Patriotów i Patriotek XXI wieku szkoła tolerancji to instytucja, w której:

- akceptowani są „inni” uczniowie,

- dzieci szanują siebie nawzajem,

- wspiera się uboższych,

- pomaga się słabszym,

- respektuje się godność człowieka,

- udziela się pomocy chorym dzieciom,

- nieobecny jest rasizm,

- tolerowane są inne poglądy i religie,

- akceptuje się różne narodowości,

- każdy może mieć swoje zdanie,

- nie dzieli się ludzi na bogatych i biednych,

- społeczność umie być dobroczyńcami.

J. Postawa, R. Jasińska Nowacka

 

798684