Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Bohater historii w starosądeckiej SP1

Bohater historii w starosądeckiej SP1

Treść

„Gdy gaśnie pamięć ludzka,

dalej mówią kamienie…”

 

              W dniu 15 listopada 2017 roku gościem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu był pan mgr Kazimierz Korczyński, przedstawiciel Rodziny Sybiraków, prezes nowosądeckiego oddziału Związku Sybiraków.

              Spotkanie z bohaterem historii zorganizowały nauczycielki koordynujące zadania wdrożonego w SP1 projektu „Ojczyzna – na start!”: pani mgr Renata Jasińska Nowacka i pani mgr Jadwiga Postawa we współpracy z Dyrekcją szkoły: panią mgr Elżbietą Bodziony i panią mgr Barbarą Dyrek.

              Pan Kazimierz Korczyński, historyk z wykształcenia, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, przypomniał młodym starosądeczanom drogę Polaków do odzyskania niepodległości.

              Będąc świadkiem historii, uczestnikiem dramatycznych wydarzeń XX wieku, przekazał uczniom najstarszych klas w szkole świadectwo niezłomności ducha i głębokie umiłowanie Ojczyzny. Doświadczenia Sybiraka urodzonego na deportacji w Iłańsku, w Kraju Krasnojarskim ( dziś wchodzącego w skład Syberyjskiego Okręgu Federalnego ), uzupełniały osobiste opowieści o historii rodziny Korczyńskich, a także o losach Polaków zesłanych na  „nieludzką ziemię”. Bohater dnia, wspominając „Golgotę Wschodu”, pozostawił młodzieży szkolnej przesłanie stanowiące parafrazę słów poety – ks. Jana Twardowskiego: „Poznawajcie Sybiraków, tak szybko odchodzą”.

              Było to kolejne już spotkanie uczniów SP1 z przedstawicielami Związków Sybiraków. W minionych latach starosądecka „1” gościła Sybiraczki: panią Janinę Skalską, mieszkankę Grodu św. Kingi oraz panią Barbarę Staniszewską z Gorlic.

              Gość uczniów towarzyszył również społeczności szkolnej w uroczystym otwarciu klasopracowni humanistycznej nr 14, której nadano imię Bohaterów II wojny światowej, honorując pamięć o tych, którzy walczyli o wolną Polskę.

              Pamiątkę spotkania stanowią publikacje przekazane koordynatorkom projektu „Ojczyzna – na start!”: „Sybiracy na Sądecczyźnie” oraz „Wspomnienia sądeckich Sybiraków”. Książki autorstwa pana Kazimierza Korczyńskiego - wychowanka zaprzyjaźnionego z SP1 UJ -   oraz przedstawicieli Związku Sybiraków wzbogacą księgozbiór „Biblioteczki Jagiellońskiej” w sali nr 14.

              Bohatera historii w dniu 15 listopada br. uhonorowano wyróżnieniem „Patriota XXI wieku” w kategorii WOLNOŚĆ.

J. Postawa, R. Jasińska Nowacka

798719