Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Gala Społeczników w SP1

Gala Społeczników w SP1

Treść

„(…) Wolność - to wśród mądrych ludzi żyć.
Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście…”

/M. Grechuta/

 

 

 

 

 

              W związku z ogłoszeniem przez Minister Edukacji Narodowej roku szkolnego 2017/2018 rokiem „Ku Niepodległej”  SP1, z inicjatywy nauczycielek: mgr Jadwigi Postawy i mgr Renaty Jasińskiej Nowackiej,  wdrożyła autorski program inicjatyw patriotycznych podejmowanych w ramach edukacji dydaktycznej i wychowawczej „Ojczyzna – na start!”

              W dniu 10 listopada 2017 roku starosądecka Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera - realizując zadania projektu „Ojczyzna - na start! – zorganizowała „Galę Społeczników: Patriotek i Patriotów XXI wieku”.

              Celem projektu jest zachęcanie młodzieży do poszukiwania współczesnych patriotów w rodzinnych miejscowościach uczniów i ich najbliższym środowisku, ludzi, którzy żyją i działają w czasach wolności i pokoju na rzecz  Małej Ojczyzny starosądeczan – Grodu św. Kingi

              Decyzją Kapituły reprezentowanej przez Dyrekcję SP1: panią mgr Elżbietą Bodziony i panią mgr Barbarą Dyrek, koordynatorki projektu „Ojczyzna - na start!”: mgr Renatę Jasińską Nowacką i mgr Jadwigę Postawę oraz zaproszonych do współpracy rodziców „1”, którym oddano decydujący głos, w bieżącym roku szkolnym wyróżniono honorowym dyplomem  nauczycieli emerytów – pracowników SP1 i rodziców dzieci zaangażowanych w inicjatywy dydaktyczno – wychowawcze.

               Kampanii „ Patriota i Patriotka XXI wieku” w 2017 roku przyświecały hasła: ODPOWIEDZIALNOŚĆ, DIALOG, ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE i WOLNOŚĆ.

              Pierwszą w historii szkoły galę promowały słowa: „ (…) Wolność - to wśród mądrych ludzi żyć. Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście…”

W kategorii „Dialog” uhonorowano:

- panią Jadwigę Gagatek Porębę,

- panią Halinę Smajdor.

W kategorii „Odpowiedzialność” wyróżniono:

- panią Monikę Kurzeję,

- panią Ewę Zielińską.

Grupę nagrodzonych w kategorii „Zaangażowanie społeczne” reprezentują:

- pani Danuta Hejmej,

- pan Michał Jarzębiński,

 - pani Beata Kurzeja,

- pan Grzegorz Konicki,

- pani Beata Lipka,

- pani Anna Tokarczyk,

- pani Agnieszka  Treit,

- pan Zygmunt Treit

- pani Ewa Zięba,

- pan Lechosław Ziębowicz.

              W kategorii „Wolność” w dniu 15 listopada 2017 roku uhonorowany zostanie pan Kazimierz Korczyński, prezes Nowosądeckiego Związku Sybiraków, gość honorowy SP1.

J. Postawa, R. Jasińska Nowacka

956391