Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

LWÓW - harmonogram wycieczki

LWÓW - harmonogram wycieczki

Treść

 

Plan wycieczki patriotycznej do

Lwowa, Drohobycza, Truskawca i Żółkwi

organizowanej w ramach realizacji zadań ogólnopolskiego konkursu

„Szkoła Niepodległej” pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej

 

Cel: udział w konkursie ogłoszonym i rekomendowanym przez MEN w związku z rocznicą stulecia odzyskania Niepodległości; realizacja konkursowego zadania „Szlak Dróg do Niepodległości”, realizacja założeń autorskiego projektu edukacyjno – wychowawczego „Ojczyzna na start!”

 

Termin: 13 – 15 września 2018 roku

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera

w Starym Sączu oraz biuro podróży reprezentowane przez pana Piotra Pawlikowskiego:

Usługi Turystyczne

Piotr Pawlikowski

ul. Papieska 11 Mała Wieś

33-395 Chełmiec, Nowy Sącz

Tel. 604147503, 18 4430877

piotrpawlikowski@poczta.onet.pl

 

koordynatorki/przewodniczki po historii Lwowa - stolicy Galicji II RP i kresowych miastach: nauczycielki: mgr Jadwiga Postawa i mgr Renata Jasińska Nowacka (autorki projektu „Ojczyzna na start!)

Opieka: nauczycielki – mgr Renata Jasińska Nowacka i mgr Jadwiga Postawa, pedagog – mgr Grażyna Kałuzińska, ks. Dominik Furgał (katecheta posiada uprawnienia pedagogiczne), pielęgniarka szkolna – pani Lucyna Śledź, rodzice: pani mgr Beata Kurzeja ( rodzic posiada uprawnienia pedagogiczne) i pan mgr Piotr Kurzeja, pani Zofia Kucharska, pan mgr Wiesław Śledź

Liczba uczniów: 51

Koszt: 360 złotych

Informacje dodatkowe:

*Nocleg: miejscowość Winniki ( ok. 8 -10 kilometrów od Lwowa)

*Wyjazd zgłoszony zostanie przez nauczycieli - opiekunów w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych - „Odyseusz”  (odyseusz.msz.gov.pl). Zgłoszenie wyjazdu w powyższym systemie sprawi, że placówka dyplomatyczna lub konsularna wiedzieć będzie o pobycie uczniów na terenie danego państwa, co pozwoli służbom konsularnym na nawiązanie z uczestnikami wycieczki szybkiego kontaktu oraz umożliwi udzielenie w razie potrzeby skutecznej pomocy.

* W ramach wyjazdu koordynatorki projektu zaplanowały realizację szlaków tematycznych:

SP1 we Lwowie – szlakiem Patriotów nauki, literatury, kultury, historii i sztuki

SP1 we Lwowie – szlakiem Zbigniewa Herberta ( Patrona 2018 roku)

SP1 w Truskawcu - szlakiem Patriotów – kuracjuszy uzdrowiska II Rzeczypospolitej

SP1 w Drohobyczu – szlakiem historii II wojny światowej

SP1 w Żółkwi – szlakiem króla Jana III Sobieskiego

 

SP1 we Lwowie – szlakiem Patriotów nauki, literatury, kultury, historii i sztuki

- prezentacja historii związanej z założeniem Lwowa

- zaznajomienie uczniów z decyzją marszałka Józefa Piłsudskiego honorującego Lwów 22 listopada 1920 roku Krzyżem Virtuti Militari

- wizyta na jednym z najważniejszych polskich cmentarzy - Cmentarzu Łyczakowskim (ul. Mecznykowa 3 )  - miejscu pochówku wielu zasłużonych dla Polski ludzi kultury, nauki, literatury, historii, sztuki

- oddanie modlitwą hołdu pamięci spoczywającym na lwowskiej nekropolii: Marii Konopnickiej, Arturowi Grottgerowi, Wandzie Monne, Władysławowi Bełzie, Gabrieli Zapolskiej, Stefanowi Banachowi, Sewerynowi Goszczyńskiemu, Julianowi Ordonowi, ks. dr. Henrykowi Mosingowi – Ojcu Pawłowi; zapalenie zniczy; recytacja „Roty” Marii Konopnickiej, „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza, utworu Władysława Bełzy z tomiku „Katechizm polskiego dziecka”    

- modlitwa przy grobach polskich żołnierzy walczących w różnych okresach i w różnych częściach świata - powstańców Kościuszki, żołnierzy armii Napoleona, powstańców listopadowych ( wizyta  na terenie zwanym Kwaterą Żelaznej Kompanii, gdzie spoczęło 48 powstańców walczących w powstaniu listopadowym; wizyta na terenie Kwatery Powstania Styczniowego zwanym  Górką Powstańców 1863 roku ); zapalenie zniczy

- prezentacja patrona ulicy w Starym Sączu – biskupa archidiecezji lwowskiej, kapelana Legionów Polskich Władysława Bandurskiego, który latem 1919 roku dokonał uroczystego poświęcenia terenu przeznaczonego na Cmentarz Obrońców Lwowa

- wizyta na Cmentarzu Orląt Lwowskich – przypomnienie wydarzeń z dziejów bohaterskiej obrony Lwowa w latach 1918 – 1919 i w roku 1920; wspólna modlitwa i zapalenie zniczy Małym Bohaterom

- zwiedzenie Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie ( Katedry Łacińskiej) - jednego z najstarszych kościołów Lwowa, w którym  1 kwietnia 1656 roku przed cudownym obrazem Matki Boskiej Łaskawej złożył śluby lwowskie król Jan II Kazimierz, a 21 października 1677 otrzymał chrzest król Polski Stanisław Leszczyński i w którym Prezydent RP Lech Kaczyński - goszcząc we Lwowie w 2006 roku - uczcił 350. rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza

- podziwianie w katedrze witraży: „Święci Patronowie Polski” Jana Matejki i „Śluby Jana Kazimierza” Józefa Mehoffera

- podziwianie wewnątrz katedry pamiątkowych tablic i epitafiów związanych z wybitnymi postaciami polskiej - lwowskiej historii, w tym tablicy Profesorów  Lwowskich zamordowanych w lipcu 1941 roku, tablicy poświęconej Włodzimierzowi Dzieduszyckiemu – założycielowi Muzeum Przyrodniczego, a także tablicy poświęconej twórcom polskiego harcerstwa, Oldze i Andrzejowi Małkowskim, którzy w roku 1911 we Lwowie założyli pierwszą na ziemiach polskich drużynę harcerską, z szeregów której wywodziło się wiele Orląt Lwowskich

- podziwianie architektury zabytkowego gmachu, na którym -  na zewnętrznej ścianie katedry - wmurowano  dwie tablice pamiątkowe: poświęconą Tadeuszowi Kościuszce w 100-lecie jego śmierci i papieżowi  św. Janowi Pawłowi II, który odwiedził Lwów w 2001 roku

- udział w dniu 14 września 2018 roku ( godz. 18. 30 ) w intencyjnej mszy św. odprawionej przez proboszcza Katedry Łacińskiej ks. Jana Nikiela  - zamówionej przez społeczność SP1

- przystanek przy ul. Kopernika 12 ( rodzinnym domu Krystyny Chiger – bohaterki filmy „W ciemności” w reż. Agnieszki Holland nominowanego do Oscara  w 2014); zrelacjonowanie uczestnikom wycieczki wojennych losów bohaterki książki „Dziewczynka w zielonym sweterku” ukrywającej się w kanałach Lwowa

- wizyta na Kopcu Unii Lubelskiej –  kopcu na Wysokim Zamku, usypanym z okazji 300. rocznicy zawarcia unii lubelskiej , wzniesionym dzięki inicjatywie i wkładowi finansowemu Franciszka Smolki; oglądanie ze szczytu Kopca panoramy polskiego niegdyś Lwowa i okolic Królewskiego Miasta

- wizyta na lwowskim Rynku przy Kolumnie Adama Mickiewicza  – pomniku polskiego wieszcza narodowego na Placu Mariackim

- wizyta na terenie Wysokiego Zamku we Lwowie, gotyckiego zamku królewskiego wzniesionego w II połowie XIV wieku przez króla Polski Kazimierza III Wielkiego 

- odczytanie fragm. książki „Wysoki Zamek” Stanisława Lema ( str. 58 – 59 ) - pisarza urodzonego i wychowanego we Lwowie; przystanek przy domu pisarza – ul. Brajerowska ( obecnie Bohdana Łepkiego )

- pobyt na Wzgórzu Wuleckim – zaznajomienie młodzieży z tragedią naukowców - profesorów Uniwersytetu Lwowskiego zamordowanych 4 lipca 1941 przez Niemców; modlitwa przy pomniku naukowców; prezentacja postaci profesorów

- prezentacja dr. Stanisława Ostrowskiego – przedwojennego prezydenta Lwowa,  ostatniego polskiego prezydenta Lwowa w II Rzeczypospolitej i trzeciego Prezydenta RP na Uchodźstwie,

( zrelacjonowanie uczniom wojennych losów lwowianina, żołnierza Legionów i Wojska Polskiego, posła na Sejm RP III, IV i V kadencji w latach1930-1939)

- prezentacja biologa - naukowca Uniwersytetu Jana Kazimierza prof. Rudolfa Weigla - Sprawiedliwego wśród Narodów Świata

- prezentacja lwowianki - prof. Karoliny Lanckorońskiej, porucznika Armii Krajowej, więźniarki obozu koncentracyjnego w Ravensbrück,  doctor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

- prezentacja pianisty Ignacego Paderewskiego, premiera II RP i ministra spraw zagranicznych, Honorowego Obywatela Lwowa -  goszczącego we Lwowie

- prezentacja kompozytora Wojciecha Kilara, urodzonego w 1932 roku we Lwowie, autora muzyki do filmów: „Pianista”, „Pan Tadeusz” ; przystanek przy rodzinnym domu muzyka – ul. Sapiehy  89 ( obecnie Bandery 89 ) w pobliżu Kościoła św. Elżbiety

- wizyta na terenie Uniwersytetu  – w czasach II RP Uniwersytetu Jana Kazimierza; poznanie wybitnych absolwentów polskiej niegdyś uczelni; prezentacja przedstawicieli Lwowskiej szkoły matematycznej; wskazanie uczniom budynku słynnej „Kawiarni Szkockiej” – ulubionego lokalu naukowców; prezentacja wojennych losów profesorów matematyki

- prezentacja prof. Romana Ingardena – naukowca, wybitnego filozofa, najważniejszego przedstawiciela fenomenologii polskiej, najwybitniejszego polskiego estetyka, absolwenta lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza, który II wojnę światową (trzy okupacje – dwie sowieckie i jedną niemiecką) przetrwał we Lwowie, Mistrza ks. prof. Józefa Tischnera, pod kierunkiem którego Patron SP1 w 1959 uzyskał magisterium, a w 1963 obronił pracę doktorską

- wizyta w Rynku – spacer śladami polskich mieszkańców Lwowa

- podziwianie w Śródmieściu architektury obiektów nauki i kultury tj. „ Teatr Skarbkowski”, „Ossolineum” ( ul. Stefanyka 2) zaprezentowanie młodzieży historii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

- wskazanie uczniom kina  „Kopernik” (ul. Kopernika 9), w którym 15 października 2014 roku  w  ramach 3. Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem” we Lwowie prezentowany był film dokumentalny Szymona J. Wróbla „Jego oczami” poświęcony ks. Józefowi Tischnerowi; obejrzenie filmu w hotelu w Winnikach

 

SP1 we Lwowie – szlakiem Zbigniewa Herberta ( Patrona 2018 roku)

- odczytanie młodzieży SP1 treści uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który w uznaniu ogromnych zasług Artysty, postanowił oddać hołd twórcy, ustanawiając go Patronem 2018 roku

- nawiązanie do historii znajomości Zbigniewa Herberta i Patrona szkoły ks. prof. Józefa Tischnera

- literacka podróż szlakiem lwowianina Zbigniewa Herberta - twórcy cyklu poetyckiego „Pan Cogito”, eseisty, dramatopisarza i autora słuchowisk – spacer po lwowskiej dzielnicy Łyczaków

- odwiedzenie lwowskiego - rodzinnego domu poety przy ul. Łyczakowskiej 55, w którym w 1924 roku przyszedł na świat autor poezji (kilkakrotnie nominowany do literackiej Nagrody Nobla ) i w którym mieszkał do 1933 roku; odczytanie wiersza Z. Herberta „Nigdy o tobie”

- oczytanie wierszy Z. Herberta: „Moje miasto” i „Lekcja kaligrafii” przy budynku usytuowanej nieopodal kamienicy szkoły, do której poeta uczęszczał

- wizyta w Kościele św. Antoniego Padewskiego, w którym w dniu 26 grudnia 1924 roku został ochrzczony Zbigniew Herbert

- zaznajomienie uczniów z historią kościoła, który - obok Katedry Łacińskiej - jest jedynym kościołem rzymskokatolickim we Lwowie czynnym nieprzerwanie po II wojnie światowej

- wizyta w  Kościele Sióstr Franciszkanek pod wezwaniem Serca Pana Jezusa (ul. Kurkowa – obecnie ul. Łysenki), gdzie w czasach dzieciństwa Herberta odbywały się msze szkolne i gdzie  pod opieką księdza katechety Jana Sokołowskiego Herbert był ministrantem

- przystanek przy gmachu Państwowego VIII Gimnazjum Męskiego im. Króla Kazimierza Wielkiego - szkoły o długiej tradycji i wspaniałej renomie, której uczniem był Herbert ( ulica Dwernickiego 17 - dziś Święcickiego)

* odczytanie fragm. szkicu „Lekcja łaciny” Z. Herberta nawiązującego do szkoły poety ( w której dziś mieści się Ukraiński Uniwersytet Katolicki) 

- wizyta w miejscach związanych z Herbertem: na Kopcu Unii Lubelskiej i Wysokim Zamku; podziwianie panoramy ukochanego miasta poety i odczytanie wiersza „Wysoki Zamek”

- zwiedzenie Cmentarza Łyczakowskiego, na którym spoczywają członkowie rodziny Zbigniewa Herberta ( brat Bolesław Janusz, brat dziadka generał Marian Herbert, spokrewniona z poetą rodzina Sutterów )

- zaprezentowanie młodzieży SP1 wojennych losów Zbigniewa Herberta, który wyjechał ze Lwowa do Krakowa w dniu 26 marca 1944 roku

- panel dyskusyjny w nawiązaniu do wiersza „Przesłanie Pana Cogito” Z. Herberta – twórcy, który wprowadził do polszczyzny wiele zdań „budujących naszą tożsamość i wyobraźnię”, z których najważniejsze brzmi: „Bądź wierny. Idź”.

 

SP1 w Truskawcu - szlakiem Patriotów – kuracjuszy uzdrowiska II Rzeczypospolitej:

- zwiedzenie miejscowości uzdrowiskowej, trzykrotnie wyróżnionej w okresie dwudziestolecia międzywojennego złotym medalem dla najlepszego uzdrowiska Polski

-  spacer malowniczym alejkami kurortu – „Perły Karpat” i deptakiem ( obecnie Bulwarem Torosiewicza)

- zaznajomienie młodzieży z  historią założenia Truskawca

- poznanie odkrywcy uzdrowiska – lwowskiego farmaceuty i chemika Teodora Torosiewicza

- prezentacja Patriotów Polski – gości i kuracjuszy wypoczywających w Truskawcu, m.in.: Marszałka Józefa Piłsudskiego, prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, trzykrotnego premiera RP Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego - marszałka Sejmu w latach 1928–1930,Władysława Beliny - Prażmowskiego - słynnego legionisty, wojewody lwowskiego, sportowca Janusza Kusocińskiego – polskiego lekkoatlety, złotego medalisty olimpijskiego z Los Angeles  w biegu na 10 000 m, srebrnego medalisty pierwszych mistrzostw Europy na dystansie 5000 m, gen. Stanisława Maczka, gen. Kazimierza Sosnkowskiego – przyjaciela Piłsudskiego, Władysława Raczkiewicza i Augusta Zaleskiego – prezydentów RP na Uchodźstwie

- prezentacja prof. Kazimierza Pelczara urodzonego i wychowanego w Truskawcu polskiego lekarza, absolwenta UJ, naukowca, prekursora onkologii w Polsce, uczestnika bitwy warszawskiej w 1920 roku, zamordowanego przez Niemców w Ponarach w roku 1943, krewnego biskupa Józefa Pelczara - rektora UJ, kanonizowanego w 2003 roku przez papieża św. Jana Pawła II,

- prezentacja literatów i artystów dwudziestolecia międzywojennego - bywalców słynnego uzdrowiska: Zofii Nałkowskiej, Juliana Tuwima, Eugeniusza Bodo, Adolfa Dymszy, Stanisława Witkiewicza, Jana Kiepury, Kazimierza Wierzyńskiego, Kornela Makuszyńskiego, Włodzimierza Tetmajera

- wizyta w parku zdrojowym – recytacja fragm. „Sonetów krymskich” Adama Mickiewicza przy pomniku polskiego wieszcza narodowego

- podziwianie zabytkowej architektury miejscowości; w tym willi „Świtezianka” (ul. Suchowola 21) „Grażyna” ( ul. Suchowola 23 ) oraz willi „Goplana” należącej przed wojną do Polaka Rajmunda Jarosza – burmistrza Drohobycza, właściciela Truskawca

 

SP1 w Drohobyczu – szlakiem historii II wojny światowej:

- zaznajomienie uczniów z historią eksterminacji Polaków, ludności narodowości żydowskiej oraz z historią drohobyckiego getta utworzonego na mocy decyzji hitlerowców

- poznanie wojennych losów pisarza Bruno Schulza – autora lektur tj. „Sklepy cynamonowe” i „Sanatorium pod Klepsydrą”

- spacer ulicą Jurija Drohobycza ( w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej ul. Floriańską 10) – przystanek przy posesji nr 12 – kamienicy, w której Bruno Schulz spędził większość życia,

- przystanek przy ul. Szewczenki 7 (gdzie znajduje się dom, przed którym został zamordowany pisarz Bruno Schulz 19 listopada 1942 roku ) i przy ul. Szewczenki 23 ( gdzie usytuowana jest willa Rajmunda Jarosza – przedwojennego polskiego burmistrza miasta, w której na zlecenie Niemców Bruno Schulz wykonywał malowidła )

- wizyta w gmachu Gimnazjum przy ul. Iwana Franka 24 ( dawniej ul. Sienkiewicza), w którym uczył się młody Schulz i w którym pracował jako nauczyciel rysunku i prac ręcznych w latach 1924 – 1939 ( zwiedzenie wewnątrz budynku - obecnie siedziby Uniwersytetu Pedagogicznego - Izby Pamięci Brunona Schulza )

- wizyta na terenie drohobyckiego Rynku, przy którym zachował się jeden z najcenniejszych dla Polaków zabytków - kościół farny ( ul. Sołonyj Stawok 23a) pod potrójnym wezwaniem: Najświętszej Marii Panny, Świętego Krzyża i św. Bartłomieja ufundowany przez króla Władysława II Jagiełłę; zwiedzenie świątyni, modlitwa

- zwiedzenie barokowej cerkwi pod wezwaniem św. Jura – wpisanej w 2013 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO

- oddanie hołdu Patriocie – wieszczowi narodowemu Adamowi Mickiewiczowi; recytacja fragm. „Pana Tadeusza” przy pomniku Adama Mickiewicza  z 1894 roku ufundowanego przez społeczność miasta z okazji 100 rocznicy insurekcji kościuszkowskiej 

- wizyta przy posesji usytuowanej przy ul. Stryjskiej, w której w czasach II wojny światowej mieściło się więzienie ofiar NKWD

- prezentacja znanych mieszkańców Drohobycza: gen. Stanisława Maczka ( ucznia drohobyckiego gimnazjum ), Józefa Szalaya (ur. w Drohobyczu, odkrywcy uzdrowiska Szczawnicy niedaleko Starego Sącza ), Ignacego Daszyńskiego ( patrona ulicy w Starym Sączu, marszałka Sejmu RP w latach 1928 – 1930, który zamieszkał w Drohobyczu po wydaleniu z gimnazjum w Stanisławowie za działalność konspiracyjną i gdzie rozpoczął pierwszą pracę w kancelarii adwokackiej jako pisarz), ks. Floriana Zająca – kapłana „Wyklętego”, więźnia czasów PRL ( pełniącego posługę kapłańską w Drohobyczu ), Kazimierza Wierzyńskiego ( poety urodzonego w Drohobyczu, syna zawiadowcy stacji w Drohobyczu )

- przypomnienie wojennych losów Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” – bohatera lektury „Kamienie na szaniec”, członka „Szarych Szeregów”, podporucznika AK, uczestnika „Akcji pod Arsenałem”,  ur. w Drohobyczu w 1920 roku

- prezentacja wojennych losów urodzonego we Lwowie i mieszkającego w dzieciństwie w Drohobyczu Krzysztofa Baranowskiego – żeglarza, który jako pierwszy Polak dwukrotnie opłynął samotnie kulę ziemską, wnuka drohobyckiego lekarza stomatologa Tadeusza Baranowskiego

 

SP1 w Żółkwi – szlakiem króla Jana III Sobieskiego

- poznanie historii miasta związanego z królem Janem III Sobieskim

( ulubionej miejscowości króla, w której spędzał najwięcej czasu)

- zaznajomienie młodzieży z historią rodu Żółkiewskich i Sobieskich

- zwiedzenie żółkiewskiego zamku – własności króla Jana III Sobieskiego

 ( prawnuka hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego) 

- wizyta w Kościele św. Wawrzyńca – jednym z najcenniejszych zabytków miasta ( w którym spoczywa wielki hetman Stanisław Żółkiewski i jego najbliżsi – syn Jan i żona Regina)

- omówienie kariery politycznej władcy, który  11 listopada 1673 odniósł zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem

- zwiedzenie Żółkwi - renesansowego miasta wzorowanego na Zamościu

- wizyta w cerkwi św. Trójcy wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO

- nawiązanie do pobytu najsłynniejszego mieszkańca Żółkwi w Grodzie św. Kingi

 

 

autorki planu wycieczki:

mgr Jadwiga Postawa i mgr Renata Jasińska Nowacka

( koordynatorki autorskiego projektu edukacyjno – wychowawczego

         „Ojczyzna na start!”

767575