Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

SP1 w Żółkwi – rezydencji króla Jana III Sobieskiego

SP1 w Żółkwi – rezydencji króla Jana III Sobieskiego

Treść

              Kresowy świat i polskie ślady na Ukrainie odkrywali wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu - uczestnicy edukacyjnej wycieczki popularyzującej Małą Ojczyznę przodków.

              Malowniczą Żółkiew założoną w XVI wieku przez hetmana wielkiego koronnego i kanclerza Rzeczypospolitej Stanisława Żółkiewskiego - przypominającą renesansowy Zamość – mieszkańcy Grodu św. Kingi zwiedzili w dniu 14 września 2018 roku. W krajobrazie żółkiewskiego Rynku szczególną uwagę starosądeczan zwróciła rezydencja zwycięzcy wielkiej bitwy pod Wiedniem – króla Jana III Sobieskiego. To właśnie tu bohater historii przyjmował gratulacje po zwycięstwach nad Turkami pod Chocimiem w 1673 i pod Wiedniem w 1683 roku. Niestety, nie dane nam było zwiedzić imponujących w przeszłości wnętrz królewskiego zamku z uwagi na trwające prace restauratorskie mające przywrócić zabytkowemu obiektowi dawną świetność.

              W Żółkwi, cieszącej się rangą państwowego rezerwatu historyczno – architektonicznego, zwiedzono także Kolegiatę pod wezwaniem św. Wawrzyńca - w zamyśle fundatora -  rodzinne mauzoleum oraz  panteon sławy rycerskiej i wotum dziękczynne za zwycięstwa odniesione przez wojska polskie, dzielnie walczące pod  dowództwem Stanisława Żółkiewskiego. W najcenniejszym zabytku kresowego miasteczka, obecnie polskiej parafii rzymskokatolickiej, w kryptach której spoczywa Jakub Sobieski, ojciec Jana III Sobieskiego, podziwiano renesansowe nagrobki rodu Żółkiewskich.

              Spacerując malowniczymi uliczkami miasteczka - przed wojną siedziby 6. Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego - zachwycano się architekturą manierystycznych kamienic mieszczańskich.

               Zwiedzając ukochaną rezydencję bohatera „Wiktorii Wiedeńskiej”, obejrzano także Cerkiew pod wezwaniem Trójcy Świętej wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO - jedną z ośmiu na Ukrainie.

              Czyż mógł przypuszczać zwycięzca bitwy pod Wiedniem w 1683 roku  - przybywający do Grodu św. Kingi 16 grudnia 1683 roku w aureoli bohatera i obrońcy chrześcijańskiej Europy – że 335 lat później gośćmi jego miasta będą zafascynowani podróżą i nauką pasjonaci polskiej historii ?

              Otoczone lesistymi wzgórzami Roztocza, bogate w zabytki malownicze miasteczko Ukrainy, zachwyciło wszystkich uczestników patriotycznej wycieczki. A przed nami wciąż jeszcze było sporo miejsc, które chcieliśmy zobaczyć…

Wojciech Kurzeja kl. 8a/SP1

767575