Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

SP1 w Truskawcu – kurorcie elit II RP

SP1 w Truskawcu – kurorcie elit II RP

Treść

              Truskawiec - miasteczko nad Sołonicą, u stóp Karpat, usytuowane wśród zielonych lasów Ukrainy, słynące z leczniczych źródeł mineralnych - wizytowali w dniu 15 września 2018 roku wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. „Nazywano go perłą Karpat i galicyjską złotodajną Kolchidą, bo tak jak mityczni Argonauci wędrowali po złoto do Kolchidy, tak po zdrowie do truskawieckich źródeł ciągnęli dbający o zdrowie kuracjusze”.

              Spacerując urokliwym bulwarem słynnego przed II wojną światową kurortu II Rzeczypospolitej Polskiej, podziwiano zabytkowe wille i pensjonaty kresowego miasteczka - w przeszłości stanowiącego własność hr. Zamoyskiego, hr. Żółtowskiego i Adama Sapiehy. Uzdrowiskowa miejscowość, trzykrotnie wyróżniona w okresie dwudziestolecia międzywojennego złotym medalem dla najlepszego kurortu Polski, zachwyciła młodych starosądeczan przepiękną drewnianą architekturą w stylu zakopiańskim. W krajobrazie truskawieckiego ryneczku szczególną uwagę uczestników wycieczki skupiły polskie niegdyś wille: „Świtezianka”, „Goplana”, „Grażyna” – „cuda architektoniczne, szczyt maestrii i dobrego smaku”. Przemierzając malownicze alejki kurortu, uczniowie SP1 dotarli do parku zdrojowego, w którym sfotografowali się przy pomniku polskiego wieszcza narodowego - Adama Mickiewicza – wystawionego w 1898  roku przez polskich mieszkańców Truskawca, w setną rocznicę urodzin autora epopei narodowej. W najdroższym przed II wojną światową polskim uzdrowisku wypoczywali przedstawiciele elity intelektualnej, kulturalnej i politycznej, a wśród nich m.in.: marszałek Józef Piłsudski, prezydent RP Stanisława Wojciechowski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Stanisław Ignacy Witkiewicz, gen. Stanisław Maczek, gen. Kazimierz Sosnkowski, gen. Stefan Rowecki – Grot, Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Kornel Makuszyński, Zofia Nałkowska, Maria Dąbrowska. Wyróżniający się europejską klasą truskawiecki kurort upodobali sobie także sportowcy i artyści: Janusz Kusociński, Halina Konopacka, Hanka Ordonówna, Adolf Dymsza, Aleksander Żabczyński, Eugeniusz Bodo, Jan Kiepura, Mieczysław Fogg, Stanisława Wysocka.

              W wyniku decyzji jałtańsko – poczdamskich w 1945 roku polski Truskawiec stał się na długie lata własnością ZSRR, a obecnie przynależy do Ukrainy. Znany z literatury i legendy, zachowanych w kolorze sepii sentymentalnych fotografii, kameralny, romantyczny Truskawiec z okresu II Rzeczypospolitej przestał istnieć… Wciąż jednak zachwyca urokliwą scenerią wyjątkowej architektury Kresów Wschodnich, które odkrywali starosądeccy entuzjaści edukacji i  podróży.

              „Ojczyzna to nie tylko miejsce na mapie świata, obszar zakreślony granicami politycznymi. Ojczyzna to przede wszystkim wspólnota ludzi, których łączy tradycja, bogactwo wspólnych doświadczeń, kultura, różnorodność poglądów i przekonań”. Przyjmując zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej do wspólnego przeżywania 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu podjęła trud upamiętnienia wyjątkowej rocznicy w ramach realizacji ogólnopolskiego konkursu zainicjowanego przez MEN - także poza granicami ojczystego kraju.

              Przed nami nowe wyzwania – kolejne zadania przybliżające starosądecką SP1 do grona szkół uhonorowanych mianem „Szkoły Niepodległej”.

                                                                                                        /SP1/

767575