Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Patriotyczna SP1

Patriotyczna SP1

Treść

              Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, odpowiadając na apel Minister Edukacji Narodowej, w roku szkolnym 2017/2018 - „Roku dla Niepodległej” wdrożyła szereg działań dydaktyczno - wychowawczych promujących przywiązanie do historii i tradycji narodowych oraz popularyzujących patriotyczną edukację młodego pokolenia. Starosądecką „1” do ogólnopolskiego konkursu inicjatyw patriotycznych zgłosiły koordynatorki szkolnego projektu „Ojczyzna – na start!”: mgr Jadwiga Postawa i mgr Renata Jasińska Nowacka.

              Włączając się do szlachetnej inicjatywy SP1 - w roku inaugurującym stulecie odzyskania niepodległości - zaplanowała i zrealizowała:

- szkolną akcję „Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego”,

- wycieczkę „Krakowskim szlakiem Stanisława Wyspiańskiego”,

- zwiedzenie ekspozycji „Dziedzictwo” w Muzeum Narodowym w Krakowie,

- wykład rektora UJ prof. Franciszka Ziejki zatytułowany: „Stanisław Wyspiański – czwarty wieszcz narodowy”,

- wycieczkę „W hołdzie Patriotom” i zwiedzenie Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,

- spotkanie z panem mgr. Kazimierzem Korczyńskim, przedstawicielem Rodziny Sybiraków, prezesem nowosądeckiego oddziału Związku Sybiraków,

- konkurs plastyczny „A to Polska właśnie!”,

- spotkanie z panem Kamilem Olesińskim reprezentującym Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Żandarmeria”,

- konkurs recytacji fragm. „Wesela” pt. „Polska to jest wielka rzecz!”,

- wystawęSprawiedliwi Wśród Narodów Świata”,

- udział w ogólnopolskim projekcie SZKOŁA TOLERANCJI,

- audycję honorującą pamięć o Wielkim Polaku - św. Janie Pawle II   w związku z rocznicą wyboru metropolity krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły – Papieża Polaka do Stolicy Piotrowej,

- „Galę Społeczników: Patriotek i Patriotów XXI wieku”,

- wystawę „Bohaterowie II wojny światowej”,

- udział w projekcie „Plus ratio quam vis” koordynowanym przez Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademię Żakowską

- konkurs „Służąc Ojczyźnie: myślą pracą, talentem”, realizowany przez Uniwersytet Jagielloński i Akademię Żakowską pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Dyrektora Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Krzysztofa Stopki,

- wycieczkę do Biblioteki Jagiellońskiej, której zbiory stanowią świadectwo dziedzictwa narodowego i zwiedzenie wystawy „Bibliotheca Magna Perennisque” ,

- wizytę w gmachu muzeum regionalnego „Dom na Dołkach” w Starym Sączu w ramach kampanii „100 szkół na STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI”,

- prelekcję w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu zatytułowaną „Niezłomni Patrioci” przygotowaną przez ucznia Jakuba Lelka – absolwenta SP1.

Realizując zadania Szkolnego Programu Wychowawczego, starosądecka SP1 przygotowując się do „Roku dla Niepodległej”, w minionym czasie zrealizowała ponadto:

- wycieczki edukacyjne do kulturalnej i duchowej stolicy Polski - Krakowa,

- wizytę na Cmentarzu Rakowickim,

- wycieczkę „Krakowskim szlakiem Józefa Piłsudskiego”,

- wycieczkę „Krakowskim szlakiem Tadeusza Kościuszki”,

- wycieczkę „Krakowskim szlakiem Noblistki – laureatki Orderu Orła Białego”,

- zwiedzenie ekspozycji w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie,

- warsztaty „W szeregach Armii Krajowej” przygotowane przez doktoranta UJ pana Mateusza Gawlika,

- udział w ogólnopolskim projekcie „Młody Obywatel”,

- Sesję Rady Uczniów SP1 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,

- udział w wykładzie zatytułowanym: „Żołnierze Wyklęci. Żołnierze Niezłomni” w gmachu Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,

- udział w wykładzie: „Droga Piłsudskiego do niepodległości” pracownika naukowego UJ – dr. hab. Janusza Mierzwy, sekretarza Zarządu Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie,

- zwiedzenie wystawy „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa,

- wizytę w „Aptece pod Orłem” w dzielnicy Kazimierz, stanowiącej terytorium getta krakowskiego i zaznajomienie się z ekspozycją poświęconą Tadeuszowi Pankiewiczowi uhonorowanemu tytułem „Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata”,

- odczyt ucznia w gmachu Collegium Novum UJ zatytułowany „Piekło nie przychodzi znikąd”, nawiązujący do akcji Sonderaktion Krakau, przeprowadzonej w dniu 6 listopada 1939 roku,

- wycieczkę „Krakowskim szlakiem ks. prof. Józefa Tischnera”- Patrona SP1, kapelana „Solidarności”,

- „wykłady” uczniów SP1 w auli im. ks. prof. Józefa Tischnera w gmachu Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego zatytułowane: „Była taka Polska” , „Wiedza - po prostu!”, „Wokół autorytetu - mistrz i uczeń”,

- wizytę w Instytucie Filologii Polskiej UJ, którego studentem był Karol Wojtyła - św. Jan Paweł II .

Jadwiga Postawa

767575