Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

SP1 w historycznym roku dla NIEPODLEGŁEJ

SP1 w historycznym roku dla NIEPODLEGŁEJ

Treść

Bieżący rok szkolny 2018/2019 - Rok Jubileuszu - Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu honorowała pod hasłem: „Ojczyzna na start!”, przygotowując się do godnego celebrowania patriotyzmu. W uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 rok Rokiem Jubileuszu 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odnotowano, iż: „11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata”.

Jak podkreślono w oficjalnym dokumencie RP „to dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby”.

W 2018 roku - historycznym roku dla NIEPODLEGŁEJ - starosądecka SP1 zorganizowała patriotyczne wycieczki do kresowych miast dawnej Rzeczypospolitej: Lwowa, Drohobycza, Truskawca i Żółkwi, podróżując szlakiem Bruno Schulza, króla Jana III Sobieskiego, kuracjuszy II RP – osobistości świata nauki, polityki, kultury i sztuki, poznając historię Lwowa – miasta SEMPER FIDELIS, uhonorowanego decyzją marszałka Józefa Piłsudskiego zaszczytnym mianem „Zawsze wiernego”. Młodzi starosądeczanie oddali hołd pamięci Polakom – Patriotom spoczywającym na Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Orląt Lwowskich, a także Wzgórzu Wuleckim.

W okresie nobilitującym 100 - lecie niepodległości koordynatorki szkolnego projektu „Ojczyzna – na start!”, współpracując z Dyrekcją szkoły, rodzicami oraz z wychowankami SP1, zrealizowały i zaplanowały następujące inicjatywy:

- prelekcję popularyzującą historię żydowskich mieszkańców Grodu św. Kingi: „Był sobie starosądecki sztetl”,

- wykład dla piątoklasistów w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Adam Mickiewicz - polski wieszcz narodowy” połączony ze wiedzeniem uniwersyteckiej wystawy „Adam Mickiewicz w Krakowie”,

- wystawę „Bohaterowie II wojny światowej”,         

- akcję propagującą Międzynarodowy Dzień Chleba oraz warsztaty tradycyjnego wypieku polskiego pieczywa,

- wykład dr. Łukasza Połomskiego zatytułowany „Sądeckie drogi do niepodległości”,

- przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami dla Marszałka Polski do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku - założonego z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego - w ramach ogólnopolskiej kampanii „Szkoła Niepodległej” rekomendowanej przez MEN,

- projekcję w kinie „Helios” w Nowym Sączu stanowiącą filmową ekranizację lektury reprezentującej literaturę faktu: „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”.

Honorując pamięć o Zbigniewie Herbercie - który w uznaniu znamienitych zasług dla kultury narodowej uhonorowany został zaszczytnym Orderem Orła Białego - i rok 2018 – ustanowiony decyzją Sejmu RP Rokiem Poety, humaniści starosądeckiej „1” w dniach 09 - 16 listopada br. uczestniczą w szkolnej akcji promującej twórczość autora słów: „Bądź wierny. Idź.” 

Ideę popularyzowania polskich herosów WOLNOŚCI w dniu 26 listopada br. promować będzie inscenizowana rozprawa sądowa w gmachu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu: „ Bohaterowie historii dają świadectwo prawdzie” w wykonaniu uczniów, rodziców i nauczycieli starosądeckiej „1”.

W dniu 6 grudnia br. najstarsi wychowankowie SP1 będą uczestnikami warsztatów edukacyjnych „Za murami getta” oraz patriotycznej wycieczki „ Krakowskim szlakiem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata” honorującej Oskara Schindlera i Tadeusza Pankiewicza.

„Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem”. Szczególna rocznica w dziejach Polski i szkoły stanowi dla społeczności instytucji oświatowej zobowiązanie. Rok szkolny 2018/2019 , który Minister Edukacji Narodowej ogłosiła „Rokiem Niepodległej” jako kontynuację roku szkolnego 2017/2018 - „Roku dla Niepodległej”, wyznacza priorytety w edukacji i wychowaniu kolejnych pokoleń młodzieży starosądeckiej SP1.

Ambitni i patriotycznie zaangażowani wychowankowie „1” w roku szkolnym 2018/ 2019 i 2019/2020 promować będą Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w edukacyjnym projekcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, poznając historię II wojny światowej i zgłębiając wiedzę o Holocauście.

Jadwiga Postawa

 

 

767575