Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Egzamin ósmoklasisty.

Treść

Rok 2021

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski  – 25 maja 2021r. (wtorek ) – godz. 9:00

    Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
    Czas trwania: 120 minut.
    Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
    część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
    część 2: wypracowanie – 20 pkt.
    Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
    W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka - 26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00

    Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
    Czas trwania: 100 minut.
    Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
    Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny - 27 maja 2021r. (czwartek) – godz. 9:00

    Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
    Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
    Czas trwania: 90 minut.
    Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
    Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

wymagania do egzaminu kilknij link https://jedynka.stary.sacz.pl/Za-cznik_nr_1-_E8_Wymagania_2021.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu są dostępne na stronach internetowych:

http://www.oke.krakow.pl

https://cke.gov.pl

 

 

 

 


 

2020 rok

Nowe terminy czerwiec 2020   -Egzamin ósmoklasisty

- j. polski  wtorek 16 czerwiec 

 - matematyka środa 17 czerwiec

- j. obcy nowożytny czwartek 18 czerwiec

wytyczne dotyczace egzaminu są na stronie Ministerstwa Edukacji - klikinij linki 
 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gisOdwołane terminy z powodu pandemi
Egzamin ósmoklasisty 2020 
odbędzie się od 21 do 23 kwietnia. 21 kwietnia zostanie przeprowadzony egzamin z języka polskiego, 22 kwietnia – z matematyki, 23 kwietnia – z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu, dla tych uczniów, którzy nie będą mogli zdawać w kwietniu, wyznaczono na 1-3 czerwca.

 


2019 rok

531103