Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Egzamin ósmoklasisty.

Treść

Rok 2022
 

Egzamin ósmoklasisty 2022. TERMINARZ

Jak zapowiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, egzaminy ósmoklasisty odbędą się w dniach od 24 do 26 maja 2022. Oto szczegółowy harmonogram:

  • 24 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
  • 25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
  • 26 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminów w maju, będą zobowiązani napisać je w terminie dodatkowym, który wyznaczono na 13-15 czerwca:

  • 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
  • 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
  • 15 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022?

Wszyscy uczniowie, niezależnie od tego, czy przystąpili do egzaminów w maju czy czerwcu, otrzymają wyniki 1 lipca 2022 r. Z kolei zaświadczenia o wynikach zostaną wydane 8 lipca 2022 r.


Proszę kliknąc na link lub pobrać informacje egzaminacyjne z załączników.


https://jedynka.Aneks_2022_angielski_E8.pdf

https://jedynka.Aneks_2022_j-zyk-polski_E8.pdf

https://jedynka.Aneks_2022_matematyka_E8.pdf


 Rok 2021Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski  – 25 maja 2021r. (wtorek ) – godz. 9:00

    Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
    Czas trwania: 120 minut.
    Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
    część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
    część 2: wypracowanie – 20 pkt.
    Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
    W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka - 26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00

    Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
    Czas trwania: 100 minut.
    Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
    Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny - 27 maja 2021r. (czwartek) – godz. 9:00

    Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
    Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
    Czas trwania: 90 minut.
    Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
    Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

wymagania do egzaminu kilknij link https://jedynka.stary.sacz.pl/Za-cznik_nr_1-_E8_Wymagania_2021.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu są dostępne na stronach internetowych:

http://www.oke.krakow.pl

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

 


 

2020 rok

Nowe terminy czerwiec 2020   -Egzamin ósmoklasisty

- j. polski  wtorek 16 czerwiec 

 - matematyka środa 17 czerwiec

- j. obcy nowożytny czwartek 18 czerwiec

wytyczne dotyczace egzaminu są na stronie Ministerstwa Edukacji - klikinij linki 
 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gisOdwołane terminy z powodu pandemi
Egzamin ósmoklasisty 2020 
odbędzie się od 21 do 23 kwietnia. 21 kwietnia zostanie przeprowadzony egzamin z języka polskiego, 22 kwietnia – z matematyki, 23 kwietnia – z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu, dla tych uczniów, którzy nie będą mogli zdawać w kwietniu, wyznaczono na 1-3 czerwca.

 


2019 rok

805389