Strona główna
Wiadomości
Informacje 2017-06-01
Z wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego na szlaku nauki i przygody

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w stolicy Małopolski – Krakowie, jedyna tego rodzaju instytucja w Polsce popularyzująca wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych stała się w dniu 19 maja 2017 roku celem edukacyjnej wycieczki uczniów starosądeckiej SP1 - Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera.

Informacje 2017-05-31
RADOŚĆ WOLONTARIUSZY SP1

Pierwsza w dziejach starosądeckiej „1” akcja charytatywna z udziałem Szkolnego Klubu Wolontariatu zakończyła się SUKCESEM!

Informacje 2017-05-31
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU „1” „budzi serca” uczestników Tischneriady 2017

W maju 2017 SP1 roku zainaugurowała działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu „Budzimy serca”, nad którym honorowy patronat sprawuje Pani Ewa Zielińska – przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu.

Informacje 2017-05-30
Order Przyjaciela Dzieci ANNO DOMINI 2017

W dniu Tischneriady 2017 - 19 maja uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, Dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz opiekunowie dzieci uhonorowali tytułem Starosądeckiego Przyjaciela Dzieci brata Patrona SP1 – Pana Kazimierza Tischnera.

Informacje 2017-05-30
DZIECI… KSIĄŻKI PISZĄ!

Uczennica klasy Vb Anna Lipka w ogólnopolskim konkursie literackim!

Informacje 2017-05-30
GIGANCI ORTOGRAFII Z SP1

Starosądecka SP1 najlepsza! Szkolni mistrzowie ortografii wyłonieni w konkursie ortograficznym.

Informacje 2017-05-27
ODYSEJA TALENTÓW SP1 W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

W roku szkolnym 2015/2016, z inicjatywy nauczycielek mgr Renaty Jasińskiej Nowackiej i mgr Jadwigi Postawy, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu wdrożyła autorski projekt dydaktyczny „Przygoda z nauką w murach UJ”, organizując dla szóstoklasistów wycieczki edukacyjne połączone z wykładami w Alma Mater Jagiellonica.

Informacje 2017-05-25
SZÓSTOKLASISTKA SP1 W AKCJI FUNDACJI Rak’n’Roll DAJ WŁOS

Do ogólnopolskiej akcji fundacji Rak’n’Roll DAJ WŁOS włączyła się starosądecka „1” za sprawą 13 letniej uczennicy klasy VI a Emilki Sowińskiej.

Informacje 2017-05-23
ŚWIĘTO SZKOŁY - 12 ROCZNICA.

Maj to szczególny miesiąc dla „Starosądeckiej Jedynki”, gdyż są organizowane w nim miłe uroczystości, które wiążą się z dwunastą rocznicą nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

Informacje 2017-05-23
UCZNIOWIE SP1 „STUDENTAMI” UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 W związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2017 Rokiem Piłsudskiego i Kościuszki uczniowie SP1 - Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w maju 2017 roku wzięli udział w edukacyjnej eskapadzie szlakiem bohaterów narodowych.