Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

SP 1 w naukowym projekcie konkursowym „Plus ratio quam vis”

SP 1 w naukowym projekcie konkursowym „Plus ratio quam vis”

Treść

W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, kontynuując współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim, przystąpiła do V edycji uniwersyteckiego projektu „Plus ratio quam vis”. Edukacyjną inicjatywę promuje konkurs: „Gdzie mieszka nauka?”.  Udział starosądeckiej SP1 w  projekcie naukowo – kulturowym prestiżowej uczelni oraz Akademii Żakowskiej - związany z realizacją zadań wdrożonego w „1” w roku szkolnym 2015/2016 dydaktycznego programu „Przygoda z nauką w murach UJ” realizowanego w ramach innowacji pedagogicznej - stanowi, jak podkreślają koordynatorzy, atrakcyjną formę uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym. W założeniach organizatorów konkurs  „PLUS  RATIO  QUAM  VIS” ( „Więcej znaczy rozum niż siła”) odnosi się do popularyzacji dóbr kultury materialnej i niematerialnej związanej z Uniwersytetem Jagiellońskim, obejmując m.in. zwiedzenie zabytkowej zabudowy dzielnicy uniwersyteckiej w Krakowie, poznanie miejsc związanych ze środowiskiem naukowo – artystycznym Krakowa oraz zaznajomienie się młodzieży z dorobkiem uczonych i twórców kultury reprezentujących Uniwersytet Jagielloński.

W ramach realizacji zadań naukowego programu uczestnicy autorskiego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” wiosną 2024 roku uczestniczyli w dwóch edukacyjnych podróżach do Krakowa, reprezentując SP 1 w dydaktycznych inicjatywach:

 

- zajęciach w Muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.: „Z nauką w świat – wybitni naukowcy w murach Collegium Maius”,

 

- zajęciach w Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.: „Jak się odkrywa nowe gatunki?”,

 

- wycieczce po Dzielnicy Uniwersyteckiej i Starym Mieście pt.: „Gdzie mieszka nauka?”.

 

Wiosenne podróże nastoletnich studentów stały się także okazją do poznania  miejsc i ludzi związanych z krakowską biografią patrona SP 1 ks. prof. Józefa Tischnera. 

 

W przestrzeni akademickiego kościoła św. Anny w Krakowie gościem starosądeczan był bratanek ks. prof. Józefa Tischnera dr hab. Łukasz Tischner: profesor UJ, wykładowca uczestników autorskiego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”, historyk literatury, publicysta, redaktor naczelny „Kontekstów Kultury”, kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku. W swych badaniach skupia się na związkach literatury z filozofią i religią. Chętnie powraca do ulubionych pisarzy: Miłosza, Gombrowicza i Wittlina. Wykładał m. in. na Uniwersytecie Barcelońskim, Bukaresztańskim, Chicagowskim, Mediolańskim, Monachijskim, Oksfordzkim, Sztokholmskim, Wileńskim i Loyola University w Chicago.

 

„Ksiądz Tischner był z Kolegiatą św. Anny związany przez 30 lat. W każdą niedzielę o godz. 13 odprawiał tam mszę i głosił kazanie. „Trzynastki” cieszyły się wielkim powodzeniem, ponieważ kaznodzieja posługiwał się dość prostym językiem (...), wydobywając z fragmentów Biblii nowe aspekty”.

 

SP 1 w naukowym projekcie współpracy z UJ - finansowanym ze środków pozostających w dyspozycji Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka - reprezentowali delegaci klas: 5 a, 6 a, 6 b. Młodzieży towarzyszyły: Grażyna Kałuzińska – pracownik szkoły oraz Jadwiga Postawa – autorka i koordynatorka projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”.

 

Konkursowy projekt, w którym uczestniczą ambitni delegaci SP 1, finalizować będzie uroczystość wręczenia nagród i dyplomów w reprezentacyjnej Librarii Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w czerwcu 2024 roku.

Jadwiga Postawa

 

1196265