Dyrekcja

Od 1 września 1997r. do 24 01 2017 funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Sączu pełnił

mgr Zdzisław Wojnarowski. 

 

 

 Od 1 września 2004r. funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Sączu pełni

mgr Barbara Dyrek. 

 

 

 

Od 1 września 2008r. funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Sączu pełni

mgr Elżbieta Bodziony.