Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Samorząd

Treść

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  Celem działania Samorządu jest rozwijanie samorządności szkolnej i kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania opartych na demokratycznych zasadach współżycia między ludźmi.

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

  • Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.
  • Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
  • Czynne uczestniczenie w życiu Szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
  • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji  celów i zadań szkoły  oraz  własnych zainteresowań.
  • Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
  • Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
  • Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
  • Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych, zawodów sportowych.

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły na stronę internetową lub organizując wystawy. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Od wielu lat współpracujemy z organizacją charytatywną Sursum Corda. Akcja sprzedaży świątecznych kartek na Boże Narodzenie i Wielkanoc cieszy się dużym zainteresowaniem, przez co kultywujemy tradycyjne formy składania życzeń. Nasi uczniowie chętnie wspomagają akcję Góra Grosza i WOŚP .

Pamiętamy również o samotnych. Okres świąt jest bardzo wyjątkowy dla naszych uczniów. Tradycją stało się, iż przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą,  odwiedzamy osoby starsze i chore w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Mieszkańcy placówki nie kryją zadowolenia i wzruszenia z naszych wizyt.


PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2018/19

Przewodniczący:     

Zastępca:                 

Skarbnik:                  

Sekretarz:                

Sekcja imprezowa:  


 

1196265