Strona główna
Wiadomości
Informacje 2017-06-04
ŻYCIE MA SMAK!

W dniu 30 maja 2017 roku gośćmi starosądeckiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera były reprezentujące Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi panie: Bożena Kiemystowicz – prezes i Małgorzata Karwala – sekretarz.

Informacje 2017-06-04
EKOLOGICZNA PRZESTRZEŃ

Projekt Czyste powietrze – czysta sprawa jest jedną z akcji Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" , który ma na celu przeprowadzenie cyklu działań promujących edukację ekologiczną wśród dzieci, młodzieży, studentów oraz mieszkańców Miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Informacje 2017-06-01
Z wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego na szlaku nauki i przygody

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w stolicy Małopolski – Krakowie, jedyna tego rodzaju instytucja w Polsce popularyzująca wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych stała się w dniu 19 maja 2017 roku celem edukacyjnej wycieczki uczniów starosądeckiej SP1 - Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera.

Tischneriada 2017-05-31
W HOŁDZIE PATRONOWI – TISCHNERIADA 2017

Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: zwyczaje, święta… I dom pełen wspomnień o szczęściu, o miłych, radosnych przeżyciach. Najważniejsze jest, by żyć dla powrotu… Apetycznie i zdrowo – pod takim hasłem w dniu 27 maja 2017 r. świętowała Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, organizator festynu rodzinnego. Czy apetycznie = też zdrowo? Mogli się o tym przekonać uczestnicy Tischneriady 2017 zaplanowanej w ramach wdrażanego w szkole autorskiego projektu „Zdrowie ma smak”. Imprezę, stanowiącą nieformalne święto starosądeckiej „1”, zaplanowały nauczycielki: mgr Renata Jasińska Nowacka i mgr Jadwiga Postawa we współpracy z Dyrekcją szkoły: Panią mgr Elżbietą Bodziony i Panią mgr Barbarą Dyrek oraz Radą Rodziców, angażując do pomocy Grono Pedagogiczne, opiekunów dzieci oraz uczniów.

Informacje 2017-05-31
RADOŚĆ WOLONTARIUSZY SP1

Pierwsza w dziejach starosądeckiej „1” akcja charytatywna z udziałem Szkolnego Klubu Wolontariatu zakończyła się SUKCESEM!