Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Koło Żywego Słowa

Treść

 

 

Termin zajęć : czwartki (sala 12)

Zajęcia prowadzi: Barbara Trzop

 

 

Teatr to sztuka wywołująca u odbiorcy przeżycia emocjonalne oraz skłaniająca do refleksji. Dzieci zainteresowane tą formą pracy pozalekcyjnej, biorą udział w zajęciach kółka teatralnego, istniejącego od kilkunastu lat w naszej szkole.

Celem Koła Żywego Słowa jest rozwijanie zdolności aktorskich, rozwijanie fantazji, ćwiczenie pamięci, dykcji, swobody scenicznej. Praca w kółku przygotowuje uczniów do aktywnego uczestnictwa w odbiorze sztuki teatralnej. Wspólne tworzenie przedstawień kształci samodzielne myślenie, rozwija wyobraźnię i twórczą postawę. Jest szkołą samodzielności i odpowiedzialności. Wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. Kontakt ze sztuką czyni człowieka lepszym i bogatszym.

Oprawę plastyczną (kostiumy, scenografię, rekwizyty) uczniowie przygotowują samodzielnie, ale bardzo pomagają im w tym również rodzice.

W ciągu kilkunastu lat działalności kółka uczniowie  przygotowali wiele przedstawień teatralnych, które prezentowali uczniom naszej szkoły podczas różnych imprez i uroczystości. Demonstrowali również swój dorobek w Powiatowym Przeglądzie Teatralnym niejednokrotnie z dużym sukcesem.

Link do filmu z rekonstrukcji - stawy Stary Sącz 24 wrzesień https://drive.google.com/file/d/0B-Q0f1dFDhKlN1V3Wlp6UzViREU/view?usp=sharing


I miejsce dla Koła Żywego Słowa

w XXII Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych

 pod hasłem „Baśnie i Legendy o św. Kindze”

pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka

15 maja br. członkowie Koła Żywego Słowa ze starosądeckiej podstawówki rywalizowali z pięcioma zespołami teatralnymi, wystawiając na scenie starosądeckiego „Sokoła” sztukę: „Św. Kinga – Pani Sądecczyzny” pióra Kingi Sroki i Urszuli Rams, uczennic szóstej klasy i zarazem odtwórczyń: głównej roli – Kunegundy, czyli Kingi oraz roli posłańca .

Pozostała obsada:

Dwórka Arwaćka – Julia Litwińska;

Król Bela IV – Maksymilian Ostrówka;

Książę Bolesław Wstydliwy – Piotr Tokarczyk;

Górnik – Jan Nicpoński;

Siostry św. Kingi: Małgorzata i Jolanta – Gabriela Szymoniak i Hanna Świeboda;

Rycerze- Maja Kruczek i Zuzanna Król;

Posłaniec II – Aleksandra Górska;

Służące- Martyna Dziarmaga, Martyna Berezowska, Gabriela Orłowska.

 

Uwspółcześniona wersja legend o naszej starosądeckiej Pani urozmaicona została adekwatnymi podkładami muzycznymi ( m.in. starosądeckim zabytkiem klasy światowej znalezionym w klasztorze w XIII w. – utworem „Omnia beneficia”) . Taniec średniowieczny i piosenka odsyłająca oglądających do strony internetowej na temat węgierskiej księżnej dopełniły całości.

I miejsce jest tym bardziej zaszczytne, iż poziom projektów teatralnych był wysoki. Charakteryzacja, stroje, rekwizyty oraz gra młodych artystów sprawiły, że jury miało nad czym debatować. Gratulacje należą się  zespołowi z Łącka, który razem z Kołem Żywego Słowa stanął na najwyższym podium.

(B.T.)

Więcej informacji kliknij link http://www.starosadeckie.info/edukacja/basnie-legendy-o-sw-kindze-starym-saczu/

 

 

1196263