Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Przygoda z nauką w murach UJ

Treść

SP1 w autorskim programie dydaktycznym „Przygoda z nauką w murach UJ”

SP1 w autorskim programie dydaktycznym „Przygoda z nauką w murach UJ”

W roku szkolnym 2015/2016 – z inicjatywy nauczycielek „1”: mgr Renaty Jasińskiej Nowackiej i mgr Jadwigi Postawy, za zgodą władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu wdrożyła autorski projekt „Przygoda z nauką w murach UJ”, nawiązując współpracę z najstarszą uczelnią wyższą w Polsce.

SP1 w wykładzie online dr. hab. Janusza Mierzwy z UJ

SP1 w wykładzie online dr. hab. Janusza Mierzwy z UJ

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu - mając na uwadze patriotyczną edukację młodego pokolenia - zaproponowała wychowankom udział w inicjatywie honorującej pamięć o Bitwie Warszawskiej.

Projekt „Przygoda z nauką w murach UJ” ma nowego Patrona!

Projekt „Przygoda z nauką w murach UJ” ma nowego Patrona!

W związku z powołaniem prof. dr. hab. Pana Jacka Popiela na 306. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – na kadencję akademicką 2020 – 2024 - honorowy patronat nad autorskim projektem edukacyjnym „Przygoda z nauką w murach UJ” pełnił będzie naukowiec zaprzyjaźniony z ks. prof. Józefem Tischnerem.

Rektor UJ – patronem projektu SP1

Rektor UJ – patronem projektu SP1

W roku szkolnym 2015/2016 – z inicjatywy nauczycielek „1”: Pani Renaty Jasińskiej - Nowackiej i Pani Jadwigi Postawy, za zgodą władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu wdrożyła autorski projekt „Przygoda z nauką w murach UJ”, nawiązując współpracę z najstarszą uczelnią wyższą w Polsce.

SP1 w hołdzie Profesorom UJ

SP1 w hołdzie Profesorom UJ

Dzień 8 listopada 2019 roku - w almanachu Uniwersytetu Jagiellońskiego i w kalendarzu Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu - zarezerwowano dla inicjatywy honorującej pamięć o 80. rocznicy akcji Sonderaktion Krakau. Ideę popularyzowania przedstawicieli nauki aresztowanych w dniu 6 listopada 1939 roku i osadzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych promowała inscenizowana rozprawa sądowa w historycznej auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Sąd nad Bruno Müllerem” w wykonaniu uczestników edukacyjnego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” wyróżnionego patronatem Rektora UJ - prof. dr. hab. med. Pana Wojciecha Nowaka.

Gala wręczenia Orderów SP1 dla UJ

Gala wręczenia Orderów SP1 dla UJ

Decyzją koordynatorek autorskiego projektu edukacyjnego „Przygoda z nauką w murach UJ” objętego honorowym patronatem Rektora UJ, uczniów SP1 - uczestników dydaktycznej inicjatywy, rodziców nastoletnich studentów Alma Mater Jagiellonica oraz Dyrekcji SP1 w dniu 8 listopada 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu wyróżniła Uniwersytet Jagielloński tytułem: Uniwersytet Przyjazny Dzieciom.

Rodzice uczniów SP1 uhonorowani w UJ

Rodzice uczniów SP1 uhonorowani w UJ

W sercu krakowskiego Starego Miasta, blisko uniwersyteckiej historii i wielowiekowej tradycji, w gmachu Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, cieszącym się zasłużoną opinią niezwykłego miejsca filozofowania, gdzie ksiądz profesor Józef Tischner przez wiele lat prowadził pasjonujące, intelektualne spotkania ze studentami, przyciągające tłumy słuchaczy, uhonorowano Rodziców wychowanków Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

Uczniowie SP1 – studenci UJ -  gośćmi  Polskiej Akademii Nauki

Uczniowie SP1 – studenci UJ - gośćmi Polskiej Akademii Nauki

WIOSNĘ 2019 roku ambitni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, finaliści uniwersyteckiego konkursu popularyzującego polskie dziedzictwo narodowe - zaplanowanego dla uczestników autorskiego projektu dydaktycznego „Przygoda z nauką w murach UJ” - zainaugurowali w gmachu najstarszych instytucji naukowych zrzeszających wybitnych polskich uczonych: Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

SP1 w finale konkursu UJ

SP1 w finale konkursu UJ

Wychowankowie starosądeckiej SP1 - najlepsi z najlepszych spośród uczestników konkursu „SŁUŻĄC OJCZYŹNIE - pracą, myślą, talentem” organizowanego we współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Żakowskiej: Wiktoria Bołoz z kl. VI a, Zuzanna Batko z kl. VI d, Martyna Hopek z kl. VI c, Barbara Jachimczak z kl. VI c, Julia Jasińska z kl. VI d i Kacper Rogalski z kl. VII b decyzją Rady Programowej reprezentować będą Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w dniu 7 maja 2019 roku w finale uniwersyteckiego konkursu zainicjowanego w ramach naukowego projektu „Plus ratio quam vis”.

SP1 w projekcie współpracy z UJ

SP1 w projekcie współpracy z UJ

W roku szkolnym 2018/2019 starosądecka Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, kontynuując współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim, przystąpiła do II edycji uniwersyteckiego projektu „Plus ratio quam vis”. Edukacyjną inicjatywę promuje konkurs „SŁUŻĄC OJCZYŹNIE - pracą, myślą, talentem”.

Młodzież SP1 gośćmi Wydziału Prawa UJ

Młodzież SP1 gośćmi Wydziału Prawa UJ

Najstarsi wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w dniu 6 grudnia 2018 roku zainaugurowali kolejny rok edukacji, uczestnicząc w autorskim projekcie współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim - „Przygoda z nauką w murach UJ”.

Piątoklasiści SP1 – studentami UJ

Piątoklasiści SP1 – studentami UJ

Jesień, 7 listopada 2018 roku – roku stulecia NIEPODLEGŁOŚCI piątoklasiści reprezentujący uczestników autorskiego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” zainaugurowali w Alma Mater Jagiellonica, wyruszając w edukacyjną podróż honorującą naukę, kulturę i sztukę do intelektualnego Krakowa.

SP1 szlakiem nauki i kultury

SP1 szlakiem nauki i kultury

Przyjmując do realizacji - zgłoszony w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu podczas I Sesji Rady Uczniów SP1 - wniosek ucznia klasy VIII a Mateusza Łęczyckiego obligujący Dyrekcję oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu do organizowania lekcji w terenie, w grudniu 2018 roku uczniowie klas VI – VIII wyruszyli do stolicy Małopolski - Krakowa.

Wychowankowie SP1  w finale konkursu  UJ i AŻ

Wychowankowie SP1 w finale konkursu UJ i AŻ

Uniwersytet Jagielloński, najstarsza uczelnia w Polsce i druga po Uniwersytecie Karola w Pradze najstarsza szkoła wyższa w Europie, gościł w marcu 2018 roku uczestników projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”. Uczelnia zaprzyjaźniona ze starosądecką „1”, zaliczana do wielu prestiżowych stowarzyszeń zrzeszających renomowane uniwersytety świata, m.in. Europaeum czy Grupy Coimbra, była w roku szkolnym 2017/2018 współorganizatorem konkursu naukowo – kulturowego.

SP1 szlakiem profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

SP1 szlakiem profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krakowski szlak autorytetów świata nauki Alma Mater Jagiellonica stał się celem edukacyjnej wycieczki uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, którzy przystąpili do uniwersyteckiego projektu naukowo - kulturowego „Plus ratio quam vis” koordynowanego we współpracy Akademii Żakowskiej i Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

SP1 w projekcie  naukowo - kulturowym UJ

SP1 w projekcie naukowo - kulturowym UJ

W roku szkolnym 2017/2018 starosądecka Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu przystąpiła do uniwersyteckiego projektu naukowo - kulturowego „Plus ratio quam vis”. Edukacyjną inicjatywę promować będzie konkurs „SŁUŻĄC OJCZYŹNIE - pracą, myślą, talentem”.

1196276