Budzimy serca 2017-05-08
Uczniowie „1” w autorskim projekcie pomocy charytatywnej.

Decyzją MEN - rok szkolny 2016/2017 ogłoszono Rokiem Wolontariatu. Jednym z priorytetów polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 jest: „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”. Wolontariat kształtuje postawy prospołeczne, rozwija kompetencje interpersonalne uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, uczy empatii oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnej oświaty, nauczycielki SP1: mgr Renata Jasińska Nowacka i mgr Jadwiga Postawa w dniu 9 maja 2017 roku zainaugurowały działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu. Oficjalny wniosek w tej szlachetnej sprawie złożył uczeń – radny Wojciech Kurzeja z klasy VI a w trakcie sesji Rady Uczniów „1” w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu. Z ramienia Rady Rodziców przedsięwzięcie koordynować będą Panie: Anna Tokarczyk i Beata Kurzeja. Opiekunkami SZKW „Budzimy serca” są pomysłodawczynie przedsięwzięcia.

Budzimy serca 2017-05-30
RADOŚĆ WOLONTARIUSZY SP1

Pierwsza w dziejach starosądeckiej „1” akcja charytatywna z udziałem Szkolnego Klubu Wolontariatu zakończyła się SUKCESEM!

Budzimy serca 2017-05-28
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU „1” „budzi serca” uczestników Tischneriady 2017

W maju 2017 SP1 roku zainaugurowała działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu „Budzimy serca”, nad którym honorowy patronat sprawuje Pani Ewa Zielińska – przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu.

Budzimy serca 2017-05-23
SZÓSTOKLASISTKA SP1 W AKCJI FUNDACJI Rak’n’Roll DAJ WŁOS

Do ogólnopolskiej akcji fundacji Rak’n’Roll  DAJ WŁOS włączyła się starosądecka „1” za sprawą 13 letniej uczennicy klasy VI a  Emilki Sowińskiej.

Budzimy serca 2017-05-14
WSPIERAMY SZLACHETNE AKCJE

Do akcji Fundacji Rak’n’Roll DAJ WŁOS włączyła się starosądecka„1” za sprawą 11 letniej uczennicy klasy Vc Julii Litwińskiej.

Budzimy serca 2017-05-14
NAUCZYCIELE STAROSĄDECKIEJ „1” W AKCJI „ADOPTUJ  WILKA”

Rada Pedagogiczna naszej szkoły włączyła się do akcji fundacji WWF, przystępując do adopcji wilka.