Strona główna
Projekty i programy
INSTA. LING. DLA SZKÓŁ
INSTA. LING. DLA SZKÓŁ 2017-05-08
Uczniowie „1” w ogólnopolskim programie poprawnej pisowni.

Program wdrożono w szkole w 2014 roku z inicjatywy nauczycielki języka polskiego, mgr Jadwigi Postawy, która zgłosiła szkołę do ogólnopolskiej edycji programu, angażując do współpracy panią mgr Barbary Trzop. W roku szkolnym 2016/2017 do programu dołączyła pani mgr Anna Grabek.

INSTA. LING. DLA SZKÓŁ 2017-05-29
GIGANCI ORTOGRAFII Z SP1

Starosądecka SP1 najlepsza! Szkolni mistrzowie ortografii wyłonieni w konkursie ortograficznym.