Bliżej seniora 2017-06-07
BLIŻEJ SENIORA

Inicjatywa wdrożona w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – projekt „Bliżej seniora” ma na celu integrację młodego i starszego pokolenia.

Bliżej seniora 2017-06-18
PRZYJEMNE JEST ŻYCIE SENIORA !

W dniu 14 czerwca 2017 roku gościem starosądeckiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera był Pan Włodzimierz Pustułka, absolwent matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, student starosądeckiego Uniwersytetu III Wieku, bohater roku, który w Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku” otrzymał honorowe wyróżnienie.