Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Informacje o działalności

Informacje o działalności

Treść

Aktualności i informacje -kliknij link
 jedynka.stary.sacz.informacje-i-aktualnosci-druzyny-zhp


 

RACHUNEK BANKOWY Hufca:
Bank Pekao SA o/Nowy Sącz
72 1240 4748 1111 0000 4870 2216
 z dopiskiem dla 5NDH Sokoły Stary Sącz
(nie dotyczy wpłat na obozy i zimowiska)

 

Wpłaty na 1%  KRS: 0000273492
z dopiskiem cel szcegółowy - 5NDH Sokoły 

 

 Istniejemy juz od 2006 roku jako ZHP 5NDH Sokoły

    zdjęcie- Azymuyty Jesieni - Kosarzyska stanica harcerska wrzesień 2017

          „W naszej drużynie czas przyjemnie płynie”.

Cykl naszych zbiórek jest poświęcony: pierwszej pomocy, prawu harcerskiemu. Harcerze poznają podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy (ćwiczenia na fantomie), są pozoracje, w których to drużyna musi udzielić pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym.

Poznajemy również swoją miejscowość, jej roślinność – drzewa i krzewy oraz  zasady poruszania się w terenie za pomocą mapy i kompasu. Uczymy się różnych piosenek i pląsów.
Bierzemy udział w uroczystościach i imprezach takich jak: Uroczystoći narodowe, gminne, miejskie, kościelne, szkolne, festiwale, biegi terenowe, biegi na orientację, sportowe, i inne.  
Postawę harcerki i harcerza określa Prawo i Przyrzeczenie. Wymagania stopnia mają pomóc w jej ukształtowaniu. Każdy stopień na innym poziomie określa wymagania dotyczące postawy właściwej dla harcerki i harcerza.W każdej drużynie harcerskiej obowiązuje system stopni. Próba stopni jest zindywidualizowana, świadomie podjęta przez wybór zadań, przeprowadzona i oceniona. Jej program opracowuje harcerz - harcerka wraz z drużynowym. Próba stanowi podstawę do przyznania stopnia.Dla harcerza - harcerki stopień jest wyzwaniem, przeszkodą do pokonania. Czas zdobywania stopnia to próba. Daje ona możliwość sprawdzenia siebie, wykazania się w konkretnym działaniu postawą, wiedzą i umiejętnościami. Próba na stopień jest dla harcerza przeżyciem pobudzającym do pracy nad sobą w kierunku określonym wymaganiami stopnia. Decyzja o przystąpieniu do ZHP jest równoznaczna z podjęciem próby „ZHP”. Może ona nastąpić na każdym etapie rozwoju (dojrzewania) harcerza. Proces wychowawczy dla harcerzy i harcerzy starszych jest określony pięcioma poziomami rozwoju:

-   I stopień: „chcę”

-   II stopień: „dociekam”

-   III stopień: „jaki (jaka) jestem”

-   IV stopień: „dojrzewam”

-   V stopień: „działam”

którym odpowiadają właściwe wymagania, nazwy i sposoby ich oznaczania.Należy również zaznaczyć, że ZHP jest organizacją wychowawczą, patriotyczną, dobrowolną, samorządną i otwartą – może do niej wstąpić każdy, kto wyrazi chęć przynależności i działania zgodnie z zasadami przyjętymi w Związku. A więc zachęcamy wszystkich chętnych do podjęcia wyboru i zapisania się do naszej drużyny, ponieważ tu można zdobywać wiedzę, kształtować charakter oraz kształtować potrzebę kontaktu z nieskażoną przyrodą, nauczyć się wiarygodności, przyjaźni, tolerancji, otwartości itp. polecamy zapoznanie się z naszą działalonością na podstronie jedynki http://jedynka.stary.sacz.pl/zhp-5ndh-sokoly.html

666464