Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Literacki poranek z sekretarzem Noblistki

Literacki poranek z sekretarzem Noblistki

W dniu 15 czerwca 2021 roku delegacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu uczestniczyła w autorskim spotkaniu z sekretarzem Noblistki Wisławy Szymborskiej Panem dr. hab. Michałem Rusinkiem, pracownikiem naukowym, adiunktem w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórcą książek dla dzieci, tłumaczem z języka angielskiego.

Premiera video książki z udziałem starosądeczanek

Premiera video książki z udziałem starosądeczanek

Jednym z najważniejszych projektów Miejsca Pamięci Auschwitz realizowanym w związku z 81. rocznicą deportacji pierwszych Polaków do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz 14 czerwca 1940 r. jest akcja społeczna czytania książki: „Początki Auschwitz w pamięci pierwszego transportu polskich więźniów politycznych”. W publikacji fragmenty relacji byłych więźniów zestawiono w siedmiu rozdziałach tworzących płynnie opowiedzianą historię 728 mężczyzn, którzy m.in. za działalność konspiracyjną oraz próby przedostania się do armii polskiej we Francji, trafili z więzienia w Tarnowie do Auschwitz.

Nagrody w konkursach plastycznych rozdane!

Nagrody w konkursach plastycznych rozdane!

Dzisiaj, 23.96.2021 r rozdaliśmy nagrody w konkursach, które odbyły się w czasie, kiedy uczyliśmy się zdalnie. Nagrody odbierane osobiście przy współudziale społeczności szkolnej mają większą nobilitację, dlatego też czekaliśmy na powrót uczniów do szkoły. Uczniowie, którzy tak cierpliwie czekali na odbiór nagród brali udział w dwóch plastycznych konkursach.

Takie chwile jak te...

Takie chwile jak te...

W związku z ogólnopolską inauguracją powrotu uczniów polskich instytucji oświatowych do szkół koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu „Budzimy serca” - reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu - współpracując z wolontariuszami sekcji kulturalnej SZKW oraz wychowawcami klas II etapu edukacji uhonorowali obecność swoich wychowanków w murach SP1.

Video książka w scenerii starosądeckiej biblioteki

Video książka w scenerii starosądeckiej biblioteki

14 czerwca 1940 r. Niemcy skierowali z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz grupę 728 Polaków. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także niewielka grupa polskich Żydów. Otrzymali oni numery od 31 do 758. Historię więźniów - Bogumiła Antoniewicza i Józefa Paczyńskiego - uhonorują uczennice klasy 8a: Wiktoria Bołoz i Emilia Deja, przedstawicielki starosądeckiej młodzieży, nastolatki zakwalifikowane do prestiżowego projektu Muzeum Auschwitz - partnera znanych na całym świecie instytucji popularyzujących dzieje Zagłady, m.in. Instytutu Jad Waszem w Jerozolimie i Muzeum Holocastu w Waszyngtonie.

W hołdzie Ojcu Świętemu

W hołdzie Ojcu Świętemu

18 maja 2021 roku przypada 101. rocznica urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, duszpasterza, filozofa, wychowawcy młodzieży, „papieża miłości i mądrości, papieża wielkiej wiary i wielkiego patriotyzmu, człowieka o wielkim wpływie na kształt dzisiejszego świata”. Oddając hołd pamięci Świętego kościoła katolickiego – młodzież Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu uczestniczyła w widowisku multimedialnym popularyzującym historię życia Ojca Świętego.

Absolwentki SP1 w projekcie Muzeum Auschwitz

Absolwentki SP1 w projekcie Muzeum Auschwitz

Starosądeczanki, absolwentki SP1: Anna Lipka (uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu), Nadia Zychowicz (uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu), Agnieszka Żak (uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu), a także Katarzyna Wandas ( absolwentka SP w Łącku, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu), czytelniczki Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, Mistrzynie Mowy Polskiej nagrodzone i wyróżnione w lokalnych i małopolskich eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego - rekomendowanego młodzieży przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - zakwalifikowały się do prestiżowego projektu Muzeum Auschwitz, obiektu historyczno - kulturalnego podległego Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

666463