Tischneriada 2017-05-31
W HOŁDZIE PATRONOWI – TISCHNERIADA 2017

Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: zwyczaje, święta… I dom pełen wspomnień o szczęściu, o miłych, radosnych przeżyciach. Najważniejsze jest, by żyć dla powrotu… Apetycznie i zdrowo – pod takim hasłem w dniu 27 maja 2017 r. świętowała Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, organizator festynu rodzinnego. Czy apetycznie = też zdrowo? Mogli się o tym przekonać uczestnicy Tischneriady 2017 zaplanowanej w ramach wdrażanego w szkole autorskiego projektu „Zdrowie ma smak”. Imprezę, stanowiącą nieformalne święto starosądeckiej „1”, zaplanowały nauczycielki: mgr Renata Jasińska Nowacka i mgr Jadwiga Postawa we współpracy z Dyrekcją szkoły: Panią mgr Elżbietą Bodziony i Panią mgr Barbarą Dyrek oraz Radą Rodziców, angażując do pomocy Grono Pedagogiczne, opiekunów dzieci oraz uczniów.

Tischneriada 2017-06-07
WDZIĘCZNA „1”

Organizatorzy Tischneriady 2017 – apetycznie i zdrowo: Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera - mgr Elżbieta Bodziony i mgr Barbara Dyrek, Rada Rodziców oraz Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia serdecznie dziękują niżej wymienionym za życzliwość i pomoc w organizacji festynu szkolnego.

Tischneriada 2017-05-29
STREFA PATRONA W SP1

TISCHNERIADA 2017 – szkolny festyn rodzinny zainspirował nauczycielki: mgr Renatę Jasińską Nowacką i mgr Jadwigę Postawę do upamiętnienia Patrona SP1 – księdza profesora Józefa Tischnera. Pomysłodawczynie inicjatywy zaproponowały intelektualne atrakcje prezentujące zainteresowania oraz fascynacje wybitnego kapłana, filozofa, wykładowcy akademickiego, profesora.

Tischneriada 2017-05-30
GOŚCIE TISCHNERIADY 2017

Tischneriada 2017-05-24
Tischneriada 2017

Zaproszenie!

Tischneriada 2017-05-22
Tischneriada 2016 – apetycznie i zdrowo

Pierwszy w ponad 50- letniej historii SP nr 1 w Starym Sączu festyn zorganizowano w związku z 11 rocznicą nadania „1” imienia księdza profesora Józefa Tischnera oraz w ramach promocji zdrowia.