Budzimy serca 2017-05-08
Uczniowie „1” w autorskim projekcie pomocy charytatywnej.

Decyzją MEN - rok szkolny 2016/2017 ogłoszono Rokiem Wolontariatu. Jednym z priorytetów polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 jest: „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”. Wolontariat kształtuje postawy prospołeczne, rozwija kompetencje interpersonalne uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, uczy empatii oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnej oświaty, nauczycielki SP1: mgr Renata Jasińska Nowacka i mgr Jadwiga Postawa w dniu 9 maja 2017 roku zainaugurowały działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu. Oficjalny wniosek w tej szlachetnej sprawie złożył uczeń – radny Wojciech Kurzeja z klasy VI a w trakcie sesji Rady Uczniów „1” w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu. Z ramienia Rady Rodziców przedsięwzięcie koordynować będą Panie: Anna Tokarczyk i Beata Kurzeja. Opiekunkami SZKW „Budzimy serca” są pomysłodawczynie przedsięwzięcia.

Budzimy serca 2018-11-28
Społeczność SP1 w Sądzie Okręgowym

Dzień 26 listopada 2018 roku - w almanachu Sądu Okręgowego i w kalendarzu patriotycznych inicjatyw Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – zarezerwowano dla akcji Szkolnego Klubu Wolontariatu „Budzimy serca”. Pod hasłem „Wolontariusze na rzecz Ojczyzny” wychowankowie SP1 celebrowali setną rocznicę odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI.

Budzimy serca 2018-05-28
Rok wolontariatu w starosądeckiej SP1

Wychowanie do wartości to jeden z priorytetów polityki oświatowej. Popularyzując ideę wolontariatu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu promuje wśród wychowanków przekonanie, że: „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”.

Budzimy serca 2017-11-30
Piękniejsze dzieciństwo Oliwii

Wolontariusze SP1 „budzą serca” dla Oliwki, zapraszając ludzi wrażliwych serc do „wkręcenia się w pomaganie” na rzecz niepełnosprawnej uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

Budzimy serca 2017-11-07
Oliwia Kurzeja - zwyczajna niezwyczajna dziewczynka! -

Szanowni Czytelnicy, poznajcie bliżej bohaterkę kampanii „Młodzi w Akcji”.

Budzimy serca 2017-10-22
Wolontariusze SP1 gośćmi sympozjum

W dniu 19 października 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu uczestniczyli w szkoleniu z zakresu podstaw prawnych związanych z organizacją pracy przedstawicieli Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Budzimy serca 2017-11-07
Wolontariuszki z pasją!

W ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu „Budzimy serca” wolontariuszki z klasy VII a organizują gry i zabawy edukacyjne dla dzieci z SP1 w świetlicy szkolnej.

Budzimy serca 2017-10-22
Wolontariusze SP1 w kampanii Światowego Dnia Godności

W roku 2017 Światowy Dzień Godności przypada 18 października. To święto ma na celu propagowanie uniwersalnego prawa każdego człowieka do godnego życia. Światowy Dzień Godności jest wspólną inicjatywą Księcia Norwegii Haakona, profesora Pekka Himanena z Finlandii oraz Amerykanina Johna Hope Bryanta. Pomysł zrodził się w 2006 roku.

Budzimy serca 2017-10-16
SP1 w wolontariacie Sursum Corda

W roku szkolnym 2016/2017 starosądecka „1”, z inicjatywy nauczycielek: mgr Jadwigi Postawy i mgr Renaty Jasińskiej Nowackiej, zainaugurowała działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Budzimy serca 2017-10-16
Wolontariusze „1” na rzecz godności człowieka

Postać św. Jana Pawła II - największego w historii Polski obrońcę godności człowieka - przypominali społeczności szkolnej wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu „Budzimy serca” w związku z przypadającą w dniu 16 października 2017 roku 39 rocznicą wyboru metropolity krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły – Papieża Polaka do Stolicy Piotrowej.

Budzimy serca 2017-10-22
HEJT? HEJTU NIE PROMUJĘ! HEJT BANUJĘ, BO REAGUJĘ!

W dniach: 5 i 19 października 2017 roku uczniowie klasy VII a, realizując w trakcie zajęć z wychowawcą inicjatywy ogólnopolskiej kampanii Światowego Dnia Godności, uczestniczyli w klasowych warsztatach zatytułowanych: HEJT? HEJTU NIE PROMUJĘ. HEJT BANUJĘ, BO REAGUJĘ.

Budzimy serca 2017-10-10
SP1 w ogólnopolskim programie „Młodzi w Akcji”

Młodzi w Akcji to ogólnopolski program skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz opiekunów grup młodzieżowych z instytucji oświatowych w całej Polsce.

Budzimy serca 2017-05-30
RADOŚĆ WOLONTARIUSZY SP1

Pierwsza w dziejach starosądeckiej „1” akcja charytatywna z udziałem Szkolnego Klubu Wolontariatu zakończyła się SUKCESEM!

Budzimy serca 2017-05-28
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU „1” „budzi serca” uczestników Tischneriady 2017

W maju 2017 SP1 roku zainaugurowała działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu „Budzimy serca”, nad którym honorowy patronat sprawuje Pani Ewa Zielińska – przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu.

Budzimy serca 2017-05-23
SZÓSTOKLASISTKA SP1 W AKCJI FUNDACJI Rak’n’Roll DAJ WŁOS

Do ogólnopolskiej akcji fundacji Rak’n’Roll  DAJ WŁOS włączyła się starosądecka „1” za sprawą 13 letniej uczennicy klasy VI a  Emilki Sowińskiej.

Budzimy serca 2017-05-14
WSPIERAMY SZLACHETNE AKCJE

Do akcji Fundacji Rak’n’Roll DAJ WŁOS włączyła się starosądecka„1” za sprawą 11 letniej uczennicy klasy Vc Julii Litwińskiej.

Budzimy serca 2017-05-14
NAUCZYCIELE STAROSĄDECKIEJ „1” W AKCJI „ADOPTUJ  WILKA”

Rada Pedagogiczna naszej szkoły włączyła się do akcji fundacji WWF, przystępując do adopcji wilka.