Bliżej seniora 2017-06-07
BLIŻEJ SENIORA

Inicjatywa wdrożona w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – projekt „Bliżej seniora” ma na celu integrację młodego i starszego pokolenia.

Bliżej seniora 2017-11-17
Bohaterka Gali Dialogu

Pani Jadwiga Gagatek Poręba - wieloletnia wicedyrektor SP1 wyróżniona w kategorii „Dialog” - była gościem honorowym „1”.

Bliżej seniora 2017-11-17
Kobieta Dialogu

Pani Halina Smajdor w dniu 10.11.2017 roku była gościem honorowym SP1.

Bliżej seniora 2017-11-17
Patriotka w życiu i pracy

Pani Ewa Zielińska - przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu - w dniu 10.11. 2017 roku była bohaterką „Gali Społeczników: Patriotek i Patriotów XXI wieku”.

Bliżej seniora 2017-11-17
Patriotka Kultury

Pani Danuta Hejmej, gość honorowy„Gali Społeczników: Patriotek i Patriotów XXI wieku” wyróżniona została w dniu 10 XI 2017 roku w kategorii „Zaangażowanie społeczne”.

Bliżej seniora 2017-11-17
Sportowiec Patriota

W dniu 10 listopada 2017 roku pan Michał Jarzębiński, decyzją Kapituły reprezentowanej przez Dyrekcję SP1: panią mgr Elżbietą Bodziony i panią mgr Barbarą Dyrek, koordynatorki projektu „Ojczyzna - na start!”: mgr Renatę Jasińską Nowacką i mgr Jadwigę Postawę oraz zaproszonych do współpracy rodziców „1”, uhonorowany został dyplomem Patrioty XXI wieku w kategorii: „Zaangażowanie społeczne”.

Bliżej seniora 2017-06-18
PRZYJEMNE JEST ŻYCIE SENIORA !

W dniu 14 czerwca 2017 roku gościem starosądeckiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera był Pan Włodzimierz Pustułka, absolwent matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, student starosądeckiego Uniwersytetu III Wieku, bohater roku, który w Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku” otrzymał honorowe wyróżnienie.