Strona główna
Projekty i programy
Ojczyzna - na start!
Ojczyzna - na start! 2017-09-19
OJCZYZNA – NA START !

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu - z inicjatywy nauczycielek mgr Jadwigi Postawy i mgr Renaty Jasińskiej Nowackiej - wdrożyła autorski projekt dydaktyczno – wychowawczy zatytułowany „Ojczyzna – na start !”.

Ojczyzna - na start! 2018-11-13
SP1 w historycznym roku dla NIEPODLEGŁEJ

Bieżący rok szkolny 2018/2019 - Rok Jubileuszu - Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu honorowała pod hasłem: „Ojczyzna na start!”, przygotowując się do godnego celebrowania patriotyzmu.

Ojczyzna - na start! 2018-11-05
Patriotyczna SP1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, odpowiadając na apel Minister Edukacji Narodowej, w roku szkolnym 2017/2018 - „Roku dla Niepodległej” wdrożyła szereg działań dydaktyczno - wychowawczych promujących przywiązanie do historii i tradycji narodowych oraz popularyzujących patriotyczną edukację młodego pokolenia.

Ojczyzna - na start! 2018-09-24
Nie ma jak Lwów!

Edukacyjną podróż do Lwowa - w przeszłości jednej z duchowych stolic Polski - zainaugurowała w dniu 4 września 2018 roku msza św. zamówiona z inicjatywy Dyrekcji SP1, koordynatorek projektu „Ojczyzna – na start!”, opiekunów i uczestników patriotycznej wycieczki do Lwowa – „Szlakiem Dróg do Niepodległości”.

Ojczyzna - na start! 2018-09-21
SP1 w Drohobyczu – mieście Schulza

15 września 2018 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu wraz z rodzicami i nauczycielami wizytowali Drohobycz - rodzinne miasto Brunona Schulza - wybitnego europejskiego artysty reprezentującego elitę kulturalną i twórczą ówczesnej Polski.

Ojczyzna - na start! 2018-09-22
SP1 we Lwowie - mieście Semper Fidelis

W ramach patriotycznej wycieczki do Lwowa - zaplanowanej w związku z realizacją zadań ogólnopolskiego konkursu „Szkoła Niepodległej” pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej - w dniach 13 – 15 września 2018 roku uczniowie klas V, VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, podróżując po ziemiach polskich w czasach II RP, zobaczyli wiele ciekawych i ważnych obiektów, poznając historię i mitologię miast kresowych.

Ojczyzna - na start! 2018-09-28
SP1 w Żółkwi – rezydencji króla Jana III Sobieskiego

Kresowy świat i polskie ślady na Ukrainie odkrywali wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu - uczestnicy edukacyjnej wycieczki popularyzującej Małą Ojczyznę przodków.

Ojczyzna - na start! 2018-10-01
SP1 w Truskawcu – kurorcie elit II RP

Truskawiec - miasteczko nad Sołonicą, u stóp Karpat, usytuowane wśród zielonych lasów Ukrainy, słynące z leczniczych źródeł mineralnych - wizytowali w dniu 15 września 2018 roku wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

Ojczyzna - na start! 2018-11-05
Patriotyczna SP1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, odpowiadając na apel Minister Edukacji Narodowej, w roku szkolnym 2017/2018 - „Roku dla Niepodległej” wdrożyła szereg działań dydaktyczno - wychowawczych promujących przywiązanie do historii i tradycji narodowych oraz popularyzujących patriotyczną edukację młodego pokolenia.

Ojczyzna - na start! 2018-11-28
Społeczność SP1 w Sądzie Okręgowym

Dzień 26 listopada 2018 roku - w almanachu Sądu Okręgowego i w kalendarzu patriotycznych inicjatyw Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – zarezerwowano dla akcji Szkolnego Klubu Wolontariatu „Budzimy serca”. Pod hasłem „Wolontariusze na rzecz Ojczyzny” wychowankowie SP1 celebrowali setną rocznicę odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI.

Ojczyzna - na start! 2019-02-04
SP1 uhonorowana certyfikatem SZKOŁY NIEPODLEGŁEJ!

„Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem”.

Ojczyzna - na start! 2018-12-09
SP1 szlakiem nauki i kultury

Przyjmując do realizacji - zgłoszony w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu podczas I Sesji Rady Uczniów SP1 - wniosek ucznia klasy VIII a Mateusza Łęczyckiego obligujący Dyrekcję oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu do organizowania lekcji w terenie, w grudniu 2018 roku uczniowie klas VI – VIII wyruszyli do stolicy Małopolski - Krakowa.

Ojczyzna - na start! 2018-05-15
LWÓW - harmonogram wycieczki

Plan wycieczki patriotycznej do Lwowa, Drohobycza, Truskawca i Żółkwi organizowanej w ramach realizacji zadań ogólnopolskiego konkursu „Szkoła Niepodległej” pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej

Ojczyzna - na start! 2018-05-08
SP1 w rajdzie dla NIEPODLEGŁEJ!

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – w roku honorującym stulecie odzyskania Niepodległości – aktywnie włącza się w inicjatywy promujące postawy patriotyczne.

2018-04-23
SP1 w Sądzie Okręgowym !

Realizując zadania autorskiego projektu inicjatyw wychowawczych, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w dniu 23 kwietnia 2018 roku gościła w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu.

2017-11-10
Gala Społeczników w SP1

W dniu 10 listopada 2017 roku starosądecka Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera - realizując zadania projektu „Ojczyzna - na start! – zorganizowała „Galę Społeczników: Patriotek i Patriotów XXI wieku”.

Ojczyzna - na start! 2017-11-05
SP1 w hołdzie Patriotom!

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej koło Łańcuta stało się celem edukacyjnej wycieczki uczniów starosądeckiej „1”.

Ojczyzna - na start! 2017-11-06
Tolerancja? Wolność? Nienawiść? Akceptacja? Artyści mają głos!

Uczniowie klasy VII a Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, uczestniczący w realizacji ogólnopolskiego programu „Szkoła Tolerancji” oraz wewnątrzszkolnego projektu „Ojczyzna - na start!”, w dniu 6 listopada 2017 roku wsłuchiwali się w głos artystów poruszających w swoich utworach kwestie dotyczące godności oraz praw człowieka związanych z szacunkiem wobec innych ludzi.

Ojczyzna - na start! 2017-10-29
Polska to jest wielka rzecz!

W dniu 26 października 2017 roku w SP1 w Starym Sączu odbył się finał klasowego konkursu recytatorskiego organizowanego we współpracy nauczycielki języka polskiego mgr Jadwigi Postawy i uczniów klasy VII a.

Ojczyzna - na start! 2017-09-22
„1” w ogólnopolskim programie „Szkoła Tolerancji”

We wrześniu 2017 roku – z inicjatywy nauczycielek: mgr Jadwigi Postawy i mgr Renaty Jasińskiej Nowackiej – za zgodą Dyrekcji szkoły - Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu została zgłoszona do ogólnopolskiego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej.