Strona główna
Wiadomości

X Festiwal Nauki PWSZ

W dniu 9 czerwca br. na terenie Kampusu Dydaktyczno-Sportowego PWSZ przy ul. Kościuszki 2 w Nowym Sączu odbył się X Festiwal Nauki PWSZ. Uczestniczyła w nim grupa 35 uczniów naszej szkoły z klas IV, V, VI pod opieką pań: Renaty Jasińskiej Nowackiej, Elizy Huzy,  Grażyny Kałuzińskiej i  Anny Woźniak. W programie Festiwalu Nauki zaprezentowano szereg oryginalnych, innowacyjnych pokazów (np. pokazy robotów), doświadczeń naukowych, np. z użyciem ciekłego azotu oraz ciekawych gier i zabaw dydaktycznych, takich  jak: Tangramy magiczne, Wieża, Wstęga Mobiusa.  Organizatorzy zaplanowali również warsztaty medyczne, w których z wielkim zainteresowaniem brali udział uczniowie starosądeckiej „1”, poznając równocześnie specyfikę działalności poszczególnych instytutów uczelni.

Tradycją festiwalu jest również organizowanie konkursów. Uczniowie naszej szkoły podczas X Festiwalu Nauki brali udział w 2 konkursach:

- przyrodniczym: Funkcjonowanie organizmu człowieka, w którym I miejsce zdobyła Anna Lipka z kl. V b, II miejsce Maja Kruczek z kl. VI c a III miejsce Mikołaj Konicki z kl. V c,

-  matematycznym Młody matematyk przeznaczonym dla klasy czwartej, w którym wyróżniono: I miejscem - Zuzannę Batko z kl. IV d, II miejscem - Jakuba Ogorzałka z kl. IV d , III miejscem - Milenę Kapułę z kl. IV d.

Zwycięzcy zostali uhonorowani cennymi nagrodami, a pozostali uczestnicy nagrodami pocieszenia.

Wszystkim biorącym udział w konkursach serdecznie GRATULUJEMY.

 X Festiwalu Nauki, który poprzez zabawę zachęcał do nauki, był cennym doświadczeniem dla uczniów starosądeckiej „1”.

R.Jasińska Nowacka, E.Huza