DROGA KRZYŻOWA ULICAMI MIASTA STAREGO SĄCZA. 2017

W piątek 7 kwietnia 2017 roku odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta Starego Sącza prowadzona przez ks. proboszcza Marka Tabora. O godz. 1800 rozpoczęło się  nabożeństwo i po mszy młodzież z parafii św. Elżbiety wraz ze zgromadzonymi wiernymi wyruszyła w skupieniu i modlitwie niosąc brzozowy krzyż w otoczeniu harcerzy  ZHP 5NDH Sokoły pracującej przy Szkole Podstawowej nr1, lektorów oraz ministrantów. Trasa wiodła ulicami: Czarneckiego, Żwirki i Wigury, Jagiellońską, Królowej Jadwigi, Rynek, Kazimierza Wielkiego, do kościoła. W czasie rozważań każdy uczestnik ofiarował również swoje własne intencje. Na początku stacji 3 harcerze przejęli na swe ramiona krzyż ofiarując ją wszystkim dzieciom cierpiącym z powodu choroby wojny i głodu. Śpiewając pieśni pasyjne każdy miał okazję do osobistej modlitwy i kontemplacji. Wszyscy dźwigamy swoje krzyże, wczoraj, dziś, jutro. Dla wielu ten drewniany niesiony krzyż jest o wiele lżejszy niż ten, z którym zmagają się na co dzień. Nabożeństwo to tylko czternaście stacji, ale dla kogoś dziś będzie jeszcze piętnasta stacja, może dwudziesta, może setna stacja. Każdy przeżywa swój krzyż. Nasze przejście z krzyżem między domami i ulicami było świadectwem dla innych i takim „przypomnieniem”, że trwają rekolekcje, trwa czas spowiedzi i odnowy, że zbliżają się piękne święta Paschalne Na zakończenie ksiądz proboszcz serdecznie podziękował wszystkim licznie zgromadzonym za uczestnictwo.

W.W