Spotkanie z podróżnikiem - Amazonia

Tradycją w naszej szkole są cykliczne spotkania uczniów z podróżnikami z grupy,,Trzask.pl”. Tym razem p. Samuel Kempski zdał relacje z podroży po Amazonii. Prelekcja ta była kontynuacją poprzedniego spotkania dotyczącego Brazylii. Amazonia to region w Ameryce Południowej w dorzeczu Amazonki. Teren ten obejmuje obszar 7 mln²  km z czego większość zajmuje amazoński las deszczowy. Jest to największy i najbogatszy gatunkowo obszar na świecie. Podzielony jest on na poszczególne piętra , na których żyją różne organizmy, przystosowane do określonej ilości światła i pożywienia. Podczas prelekcji dzieci dowiedziały się wiele ciekawostek o tym regionie. Poznały życie plemion indiańskich, zagrożone gatunki roślin i zwierząt oraz poważne niebezpieczeństwa  jakie zagrażają największym ,,Płucom Ziemi”. Spotkanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem , a piękne zdjęcia i ciekawe opowieści na długo zostaną w pamięci uczniów naszej szkoły.

 

Autor: Anna Rybińska

Galeria zdjęć