Strona główna
Wiadomości

Certyfikat „Szkoły Tolerancji” dla starosądeckiej SP1!

              We wrześniu 2017 roku - z inicjatywy nauczycielek: mgr Jadwigi Postawy i mgr Renaty Jasińskiej Nowackiej - za zgodą Dyrekcji szkoły -  Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zgłoszono do ogólnopolskiego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Starosądecka SP1 została zakwalifikowana do projektu edukacyjnego „Szkoła Tolerancji” i znalazła się w gronie 80 polskich szkół podstawowych realizujących inicjatywę. Programowi partnerowała Ambasada USA w Polsce.

              Ogólnopolskiej kampanii w roku szkolnym 2017/2018 przyświecały hasła: WOLNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, DIALOG i ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE.

              Zdaniem ekspertów edukacja to najskuteczniejszy sposób zapobiegania nietolerancji. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest pomaganie dzieciom oraz młodzieży w przystosowaniu się do życia w różnorodnym społeczeństwie, nauczenie ich akceptacji i otwartości na „innego”.

              Czym jest dla współczesnego nastolatka - wychowanka SP1 szkoła tolerancji? Zastanawiali się nad tym uczniowie klas: VI a, VI b i VII a uczestniczący w realizacji zadań edukacyjnego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej  „Szkoła Tolerancji”. Zajęcia organizowano w ramach: lekcji języka polskiego, spotkań z wychowawcą, lekcji wychowania do życia w rodzinie oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

              Debatę młodych umysłów finalizowały plakaty wizualizacji oczekiwań. W zgodnej opinii młodzieży - Patriotów i Patriotek XXI wieku - SZKOŁA TOLERANCJI to instytucja, w której:

- akceptowani są „inni” uczniowie,

- dzieci szanują siebie nawzajem,

- wspiera się uboższych,

- pomaga się słabszym,

- respektuje się godność człowieka,

- udziela się pomocy chorym dzieciom,

- nieobecny jest rasizm,

- tolerowane są inne poglądy i religie,

- akceptuje się różne narodowości,

- każdy może mieć swoje zdanie,

- nie dzieli się ludzi na bogatych i biednych,

- społeczność umie być dobroczyńcami.

              W ramach realizacji programu koordynatorki: mgr Renata Jasińska Nowacka i mgr Jadwiga Postawa wraz z uczniami „1” oraz Dyrekcją szkoły zaplanowały projekt „Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku”.

              Udział SP1 w programie CEO stanowił kontynuację inicjatyw autorskiego projektu „Ojczyzna – na start!” wdrażanego w szkole w bieżącym roku szkolnym oraz ogólnopolskiego programu „Młody Obywatel”, który starosądecka SP1 realizowała w minionym roku szkolnym.

              Certyfikat honoruje wspólną pracę: Dyrekcji SP1,  rodziców i nauczycieli starających się na co dzień wychowywać dzieci w duchu szacunku dla drugiego człowieka. Dokument promuje również postawę uczniów - młodych obywateli - respektujących założenia Dekalogu oraz zasady etyczno – moralne.

Jadwiga Postawa

Renata Jasińska Nowacka

 

Galeria zdjęć