2018-11-17
List Minister Anny Zalewskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych dzieci

List Minister Anny Zalewskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych dzieci Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Jarosław Pinkas Główny Inspektor Sanitarny skierowali w czwartek, 8 listopada br. do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz rodziców specjalny list dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych....

2018-11-15
Wywiadówka śródokresowa dla całej szkoły.

 20 listopada (wtorek) odbędzie się wywiadówka śródokresowa. klasy I-III     godz. 16.00-17.00 klasy IV-VIII godz. 17.00-18.00 O godz. 16.30 w świetlicy szkolnej odbędzie się prelekcja dla rodziców klas IV-VIII przeprowadzona przez pracownika OPS ,,Rodzina, nasze dobro. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie". W bieżącym roku szkolnym nie organizujemy zabaw andrzejkowych ze względu na trudne warunki lokalowe. Chętni rodzice mogą organizować and...

2018-11-14
SP1 w historycznym roku dla NIEPODLEGŁEJ

Bieżący rok szkolny 2018/2019 - Rok Jubileuszu - Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu honorowała pod hasłem: „Ojczyzna na start!”, przygotowując się do godnego celebrowania patriotyzmu....

2018-11-14
Informacje i aktualności drużyny ZHP

Zbiórka środa  w sali nr 5 Szkoły Podstawowej nr1 w Starym Sączu. godz. 16:15. środa   Najblizsza zbiórka  14.11.2018 godz 16:15 do 17:30 aktualna.     RACHUNEK BANKOWY Hufca: Bank Pekao SA o/Nowy Sącz 72 1240 4748 1111 0000 4870 2216  z dopiskiem dla 5NDH Sokoły Stary Sącz (nie dotyczy wpłat na obozy i zimowiska)   Wpłaty na 1%  KRS: 0000273492 z dopiskiem 5NDH Sokoły Hufiec Nowy Sacz   Dla zinteresowanych udost...

2018-11-13
SP1 w historycznym roku dla NIEPODLEGŁEJ

Bieżący rok szkolny 2018/2019 - Rok Jubileuszu - Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu honorowała pod hasłem: „Ojczyzna na start!”, przygotowując się do godnego celebrowania patriotyzmu....

2018-11-13
Piątoklasiści SP1 – studentami UJ

Jesień, 7 listopada 2018 roku – roku stulecia NIEPODLEGŁOŚCI piątoklasiści reprezentujący uczestników autorskiego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” zainaugurowali w Alma Mater Jagiellonica, wyruszając w edukacyjną podróż honorującą naukę, kulturę i sztukę do intelektualnego Krakowa....

2018-11-13
Patriotycznie rozśpiewana SP1

Moja Ojczyzna Niepodległa – takie hasło promuje udział Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w ogólnopolskim programie „Szkoła Niepodległej” ....

2018-11-13
Patriotycznie rozśpiewana SP1

Moja Ojczyzna Niepodległa – takie hasło promuje udział Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w ogólnopolskim programie „Szkoła Niepodległej” ....

2018-11-13
SP1 w historycznym roku dla NIEPODLEGŁEJ

Bieżący rok szkolny 2018/2019 - Rok Jubileuszu - Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu honorowała pod hasłem: „Ojczyzna na start!”, przygotowując się do godnego celebrowania patriotyzmu....

2018-11-09
Patriotyczna SP1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, odpowiadając na apel Minister Edukacji Narodowej, w roku szkolnym 2017/2018 - „Roku dla Niepodległej” wdrożyła szereg działań dydaktyczno - wychowawczych promujących przywiązanie do historii i tradycji narodowych oraz popularyzujących patriotyczną edukację młodego pokolenia....