Strona główna
Projekty i programy
Przygoda z nauką w murach UJ

Młodzież SP1 tropem edukacji uniwersyteckiej

             Uniwersytecka edukacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu tropem nauki i kultury zainaugurowała WIOSNĘ 2018.

              W dniu patronującym astronomicznej wiośnie „studenci” reprezentujący grupę projektową „Przygoda z nauką w murach UJ” gościli w gmachu  Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. W instytucjach naukowych młodzi starosądeczanie zwiedzili ekspozycje promujące hasło „Ocalić od niepamięci…”, które pozwoliły „studentom” zgłębić osobiste archiwa polskich uczonych. Przyjmując zaproszenie do miejsc popularyzujących rozwój edukacji i kulturę narodową, wychowankowie SP1 mieli znakomitą okazję zaznajomić się z postacią prof. Henryka Barycza - starosądeczanina, wykładowcy UJ, polskiego historyka, archiwisty, członka PAN i PAU, entuzjasty kultury naukowej, człowieka wrażliwego na dorobek intelektualny i artystyczny polskich uczonych będący świadectwem niezwykłej osobowości naukowców: hobbystów, kolekcjonerów, badaczy świata flory i fauny, miłośników sztuki oraz egzotycznych podróży. Dzięki zaangażowaniu historyka sztuki Pani mgr Aleksandry Rzońcy uczestnikom projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” udostępniono archiwum prof. Karoliny Lanckorońskiej, porucznik Armii Krajowej, więźniarki obozu koncentracyjnego w Ravensbrück,  doctor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

              Przygodę z nauką i kulturą kontynuowano w najstarszym gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Maius stanowiącym symbol Krakowa jako miasta akademickiego. Bohaterką dnia – popołudniowej wiosny – była honorowana zaszczytnym tytułem Królowej Nauk - MATEMATYKA. Nielubiana przez jednych za to, że jest trudna, uwielbiana przez innych za to, że jest konsekwentna, że nie podlega dyskusjom i manipulacjom.

Matematyka, rozumiana jako dyscyplina wiedzy preferująca uogólnianie, wnioskowanie, stosowanie myśli, wtajemniczająca w  przestrzenie geometrii, implikująca rozumowanie, kreująca abstrakcyjne światy w ludzkich umysłach, towarzyszyła starosądeckim „studentom” w marcu 2018 roku - miesiącu promującym Światowy Dzień Matematyki.  

              Warsztaty naukowe - zatytułowane „Matematyka dźwięków” - zorganizowane dla młodzieży starosądeckiej SP1 w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego stwarzały możliwość kreatywnego myślenia i aktywnego zaangażowania w aspekcie nauk ścisłych. Poznawanie zagadnień związanych z akustyką sprzyjało interdyscyplinarności procesu dydaktycznego.

              W najstarszej siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego mieszkańcy Grodu św. Kingi gościli w muzealnych salach: fizycznej oraz chemicznej prezentujących kolekcję przyrządów wybitnych naukowców – Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego.

              Wychowankowie starosądeckiej SP1 zwiedzili także wystawę fotograficzną przygotowaną przez  Fundację „Projekty z kulturą”: „Fryderyk Chopin i Jane Stirling. Szkocja 1848”. Kameralna ekspozycja, pełna ekspresji i piękna utrwalonego w obiektywie aparatu fotograficznego, przybliżyła uczniom miejsca związane z pobytem kompozytora w Szkocji w 1848 roku.

              Atrakcje umysłowe dopełniła uczta dla ciała - obiad w „Chimerze”, studenckim barze sałatkowym. Galeria kulinarnych smaków odbyła się w piwnicach kamienicy pamiętających czasy założycieli Akademii Krakowskiej przy ul. św. Anny.

               Zafascynowani intelektualną wyprawą w świat nauki i kultury starosądeccy „studenci” podpisują się pod twierdzeniem, że bez osiągnięć nauk ścisłych nie byłoby rozwoju myśli technicznej, nauk przyrodniczych, ekonomicznych, filozofii czy nawet sztuki.

              Dydaktyczną wycieczkę realizowaną w ramach projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” zaplanowały koordynatorki: mgr Jadwiga Postawa i mgr Renata Jasińska Nowacka.                                                                                                  

J. Postawa, R. Jasińska Nowacka